Truyện Kể về Mẹ
 
 


KHỎI TÊ LIỆT

Linh mục Giokim Soler, dòng ba Đaminh thuật lại phép lạ Đức Mẹ đã làm cho một chị dòng ba Đaminh mà chính cha đã được mục kích:

Tại nữ tu viện Đaminh thành Vich trong nước Tây Ban Nha, có một chị dòng bị bệnh tê liệt đã hai năm trời, thân hình gầy com, không thể cử động được, dù sao, chị vẫn vui lòng chịu khó, hằng ngày đọc kinh Mân côi và suy ngắm sự thương khó Chúa để có sức chịu đựng những đau đớn do bệnh tật gây ra. Sau hai năm chị nằm liệt giường chiếu, Đức Mẹ soi cho bà bề trên và chị em khiêng chị ra nhà thờ đặt trước tượng Đức Mẹ trong khi cả nhà dòng đọc kinh Mân côi có ý cầu cho chị được lành bệnh, nếu đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Đức Mẹ. Khi đọc 5 chục mùa vui, chị chỉ theo được rất ít vì cảm thấy mình hết sức mệt nhọc. Nhưng khi bắt đầu đọc 5 chục mùa thương, chị đã thấy mình khoẻ mạnh như vô sự. Chị tự mình chỗi dậy, quì thượng lên cám ơn Đức Mẹ trước mặt cả nhà dòng, làm mọi người động lòng, tạ ơn Đức Mẹ thay cho chị và cao rao quyền phép Đức Mẹ không hề bỏ kẻ hết lòng trông cậy vào Người.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)