Truyện Kể về Mẹ
 
 


NÀNG BẮN 14 CHA

Louise Gimet còn gọi bằng tên khác: Nữ đại uý Pegerre, là một thiếu nữ gian ác, đời sống dầy gương mù. Nàng đã bắn chết linh mục P. Olivaint và cộng tác vào việc giét mười ba linh mục khác như nàng đã thú.

Năm 1858, nàng tò mò đến giáo xứ Ars quan sát đời sống thánh Gioan Maria Vianney khi ấy đang lẫy lùng danh tiếng. Thánh nhân trông thấy nàng, ngài trông thấu suốt cả linh hồn đầy tội lỗi của nàng, liền nghiêm nghị cảnh cáo:

- Người khốn nạn này đã làm biết bao sự ác!

Thánh nhân im lặng, trầm ngâm một lúc, rồi tiếp lời an ủi.

- Nhưng Thiên Chúa còn thương nhà chị, vì chị còn có lòng sùng kính Đức Mẹ.

Không mấy chốc, lời tiên tri ấy chuyển sang sự thật. Tội lỗi đã đưa nàng đến chỗ bị xử tử, nhưng tình thương vô biên của Đức Mẹ đã vội vàng can thiệp để cứu chữa nàng. Đức Mẹ đã soi lòng bà bề trên dòng thánh Lazarô xin quan chánh án hoãn án tử. Nàng vào ngồi đề lao. Đồng thời cả nhà dòng dâng lời cầu nguyện cho nàng trở lại và nàng đã thành tâm thống hối quyết chí trở lại thật sự. Đức Mẹ lại vận động cho nàng được khỏi tù ngục. Từ đó nàng không tha thiết đến cuộc đời phàm tục nữa, liền dâng mình giúp việc trong dòng 20 năm rồi qua đời cách thánh thiện.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)