Truyện Kể về Mẹ
 
 


MẸ, SỨC MẠNH TƯỚNG TÁ

Các tướng tá nước Pháp thường cậy dựa vào Đức Mẹ làm sức mạnh để chiến đấu. Những trường hợp nguy hiểm, các vua, tướng thường chạy đến nài xin Đức Mẹ cứu giúp và đã được Đức Mẹ nhận lời.

Các tiếng hô chiến đấu thường là một lời kêu mời Đức Mẹ, như tiếng hô của đại tướng Du Gueselin là: "Đức Mẹ của tướng Du Gueselin (Notre Dame du Gueselin), Đức Mẹ của tướng Bourgogne: "Đức Mẹ của tướng Sancerre".

Đang lúc giao chiến dữ dội, các vì chỉ huy quân đội thường thề khấn với Đức Mẹ. Như vua Louis XI, dịp bao vây Dieppe, thấy quanh mình nội chiến, vội hỏi sỹ quan Dunois đứng bên cạnh:

- Nhà thờ Đức Mẹ ở chỗ nào?

Được trả lời cho biết, Ngài Louis quỳ xuống hướng về Đức Mẹ, khấn: "Sau khi toàn thắng, sẽ xây một nhà nguyện kính Đức Mẹ". Lập tức quân đội lại hăng hái chiến đấu và chiếm được thành Dieppe.

Tướng Conde, trước khi khơi chiến ở Pocnoy, đã quỳ gối khấn: Sau trận này sẽ dâng cúng một tượng Mẹ. Tướng quân đã chiến thắng và ít lâu sau đã đặt tượng ấy ở nhà dòng Thánh Gioan gần đấy để ghi ơn Đức Mẹ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)