Truyện Kể về Mẹ
 
 


BÁCH HẠI LINH MỤC

Trong thời khủng bố cách mạng Pháp, Đại úy Laly là một trong số người dữ tợn nhất và nghịch đạo nhất đã hăng hái bách hại các linh mục trung tín thời đó. Người ta không tài nào đủ can đảm đọc nổi những xúc phạm và cực hình đủ lại mà Laly đả gây cho các ngài.

Ít lâu sau, con người ghe tởm thuộc phái Jacobin đó cùng với cả gia đình đã rơi vào 1 tình trạng khốn nạn kinh khủng. Nhiều lần, một vị linh mục đã tìm cách tiền phong lôi kéo ông ra khỏi tình trạng tuyệt vọng đang đè nặng trên con người tội lỗi đãng bị mọi người ghê tởm đó. Laly chỉ đáp lại những vận động của linh mục bằng yêu lặng hoặc bằng những lời xỉ nhục tục tằn.

Tuy nhiên, một hôm chính lúc tưởng như hết hy vọng, mọi người đã ngỡ ngàng khi thấy Laly vào thánh đương đầy lòng thống hối và tự hạ. Sau khi xưng hết tội và lãnh ơn xá giải, Laly đã tỏ cho cha giải tội biết trong đời ông, không bao giờ ông bỏ đọc mỗi ngày một kinh Kính Mừng để làm trọn lời hứa với bà mẹ đạo đức trước khi tắt thở, ngay cả thời cuồng loạn hăng say phá đạo thời cách mạng cũng không bỏ.

Chính kinh Kính Mừng đó đã cứu ông trở về.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)