Truyện Kể về Mẹ
 
 


KHÔNG BỊ HIẾP 

Trong thời gian hai nước Áo-Pháp đánh nhau, dân miền núi Alpes ranh giới hai bên, đã phải chịu bao cực khổ, vì quân Áo tràn sang cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ. Thanh thiếu nữ đã phải kéo nhau chạy vào hang hốc trên núi lẩn tránh.

Trong đám quân sĩ Áo, có một tên độc ác dữ dừng, xông vào nhà cô Maria giết cha cô, toan hãm hiếp cô. Vì cô mồ côi má, lại thấy cha bị giết chết cách thê thảm, cô sợ mất trinh tiết, đã tháo chạy thoát thân. Tên ác ôn đuổi không kịp, đã nhờ mấy đồng bạn đuổi dùm. Maria chạy tới đỉnh núi cao, cùng đường, không biết làm cách nào. Sau lưng, quân thù sắp xông tới, đằng trước là vực sâu thăm thẳm. Maria bèn ngước mắt lên kêu cầu Ðức Mẹ cứu mình, thà chết chẳng thà để quân dã man hãm hiếp. Nàng kêu xin lớn tiếng: "Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các kẻ đồng trinh, xin thương cứu con với." Nguyện xong, như có ơn thúc đẩy trong cô gieo mình xuống vực sâu, vì quân côn đồ đã ập tới.

Tụi hắn thấy cô can đảm lạ thường, yên trí thế nào cũng tan xương, nát thịt, ai ngờ khi ngó xuống đáy vực thẳm thấy cô bằng an vô sự, đang quỳ chắp tay tạ ơn Ðức Mẹ. Thấy phép lạ nhãn tiền, tụi côn đồ đã được ơn soi sáng, thức tỉnh lương tâm ăn năn cải hóa. Chúng trở về đồn kể lại câu chuyện lạ lùng này. Quân đội Pháp kể lại việc lạ Ðức Mẹ đã làm, họ chung nhau xây một nhà nguyện tại chân núi, nơi Maria đã quỳ để muôn đời cám ơn Ðức Mẹ đã thương kẻ cô thân yếu thế.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)