Truyện Kể về Mẹ
 
 


KHÔNG BỊ LUẬN PHẠT

Một Linh Mục dòng Tên truyền giáo bên Mỹ đã gặp một phụ nữ rất đạo đức, sốt sắng, trong xóm láng giềng ai cũng cho là người thánh. Một hôm bà bị trúng bệnh, các bác sĩ đã bỏ, giờ chết đã thập thò bên cửa, bà liền xin rước linh mục dòng đến để bà xưng tội chung và chịu của ăn đàng. Khi linh mục dòng đến bà liền trình: "Thưa cha, con biết thật con không còn sống được nữa, nhưng con không buồn phiền sợ hãi vì con biết chắc, chết rồi con sẽ được hưởng nhan thánh Chúa là Ðấng suốt đời con đã tận tâm yêu mến và phụng sự; khi nào con được về trời, con sẽ nhớ đến cha." Nói xong, chịu các bí tích và của ăn đàng rồi bà lịm đi, bất động.

Mọi người tưởng rằng bà đã chết. Hôm sau, mọi sự đã sẵn để liệm xác và an táng, nhưng khi đặt xác vào săng thì bà tỉnh lại, mở mắt nhìn và xin rước linh mục. Khi cha dòng đến, thấy bà quì gối hôn ảnh chuộc tội, khóc ròng. Rồi bà thuật lại: "Chúa truyền cho Thiên Thần đưa con xuống hỏa ngục để quan sát: con thấy điều này yên ủi con nhất là Thiên Thần đã nói cho con hay: trong số các linh hồn sa vào hỏa ngục chẳng có một ai khi còn sống tận tình tôn kính và yêu mến Ðức Mẹ. Chúa đã cho con sống lại để trông cậy, yêu mến Ðức Mẹ hơn và nói cho người ta biết mà yêu mến, cậy trông vào Mẹ hơn." 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)