Truyện Kể về Mẹ
 
 


CHẾT RỒI SỐNG LẠI 

Sách sử Dòng Tên ghi các công việc truyền giáo bên phương Ðông có thuật lại một câu truyện sau đây:

Năm 1524, có một phụ nữ Công-Giáo bị bệnh dịch và chết. Lúc gia nhân liệm xác vào quan tài, vì quan tài quá hẹp thì đem lên giường đợi mua quan tài khác, bỗng nhiên người chết kêu lên: "khốn thân tôi! Khốn thân tôi! Mọi người sợ hãi kinh khiếp liền đến cởi khăn liệm ra, thì thấy bà ta đã sống lại, xin mời linh mục Gasparo ở gần đấy đến cho bà. Khi cha Gasparo đến, ngài truyền cho bà tường thuật đầu đuôi cho mọi người biết vì sao lại được sống lại. Bà ta vâng lời mà kể: Khi linh hồn lìa xác thì có một Thiên Thần dẫn đến trước tòa Chúa Giêsu có Ðức Mẹ một bên và nhiều Thiên Thần chầu chực. Vừa tới nơi, ma quỉ tố cáo hết mọi tội lỗi bà đã phạm từ bé đến già, rồi nài xin Chúa phạt bà trong hoả ngục cho cân xứng tội lỗi. Thiên thần bản mệnh của bà cũng không bênh chữa cho bà được. Trong lúc nguy hiểm, bà ngước mắt nhìn về Ðức Mẹ nài xin cứu giúp và đặt hết tin cậy vào Mẹ. Ðức Mẹ nhân lành và đầy từ bi thương xót đã nhận lời bà, nói cùng Chúa Giêsu cho bà được sống thêm ba ngày để ăn năn thống hối hãm mình đền tội. Ðức Mẹ cũng nêu lý do là mấy ngày vừa qua trước khi chết, bà đã làm phúc giúp đỡ người nghèo vì lòng mến yêu Ðức Mẹ. Chúa Giêsu đã nhận lời Ðức Mẹ yêu cầu, và cho bà sống lại. Nhưng trước khi sống lại Ngài truyền cho ma quỉ đánh cho bà một trận nhừ tử.

Bà nói xong liền xin xưng tội với cha Gasparo, lòng đầy thống hối. Trong ba ngày, bà xin lãnh bí tích sức dầu, xoay sở đủ mọi cách, dùng hết mọi cách để hãm mình, cầu xin ơn tha thứ. Hết ba ngày bà xin chịu Mình Thánh Chúa và tắt hơi thở bình an.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)