Truyện Kể về Mẹ
 
 


KHỎI ÔN DỊCH

Ðời Ðức Thánh Cha Grêgôriô XV thành Rôma phải chứng dịch nặng nề ghê rợn, có người sau 15 phút mắc bệnh đã phải chết. Có người chỉ ngáp dài hoặc hắt hơi một cái sau khi trúng dịch là toi mạng. Mỗi ngày chết mấy trăm người. Ðức Thánh Cha đã truyền cho giáo dân ăn chay cầu nguyện, song dịch tễ mỗi ngày một hoành hành dữ tợn hơn đến nỗi có lần Ðức Thánh Cha đang giảng trong nhà thờ thì có 80 người lăn đùng ra mà chết. Ngài liền quay về với Ðức Mẹ và truyền cho giáo dân Rôma kiệu ảnh Ðức Mẹ đi khắp các phố. Tất cả Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ và Giáo dân đều theo kiệu Mẹ, vừa đi vừa lần hạt và đọc kinh cầu Ðức Mẹ.

Ôi lạ lùng thay quyền phép và lòng nhân lành của Mẹ Thiên Chúa. Kiệu Ðức Mẹ đi tới đâu thì chữa lành cả bệnh nhân cùng đem lại bằng an cho nơi đó. Người ta nhận thấy một điểm lạ từ ngày có dịch tễ thì mặt đất đầy mù mịt dường như khí độc từ đất bốc lên tỏa khắp bầu trời, song khi kiệu ảnh Mẹ từ nhà thờ tiến ra thì trời đất sáng tỏa dần, Ðức Thánh Cha và mọi người ngước trông lên thấy trên nóc đền thờ có hình một Thiên Thần xỏ gươm vào vỏ mà lưỡi gươm còn vấy đầy máu. Chắc là dấu bề ngoài chỉ sự Chúa đã nguôi cơn giận mà tha thứ cho dân thành Rôma, nên từ hôm đó không còn ai phải dịch mà chết nữa.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)