Truyện Kể về Mẹ
 
 


BÁI CHÀO MẸ 

Tại tỉnh Naples, Ý. Có một người đã bỏ đạo 25 năm, còn mê đắm tội lỗi quá sức tưởng tượng, đến nỗi chàng đã tuyệt vọng cho mình chẳng có thể được cứu rỗi, và cũng chẳng có linh mục nào dám giải tội cho mình nữa! Dầu bên ngoài chàng đã bỏ hết mọi dấu chỉ mình là người Công giáo, nhưng còn giữ được một việc cỏn con này là hễ đi qua cửa Thánh đường Naples thì chàng cất mũ bái chào tượng Ðức Mẹ.

Ôi lòng nhân lành của Mẹ đối với tội nhân bao la biết bao! Mẹ đã nhận lấy cái cử chỉ nhỏ mọn của chàng, nên đã đích thân hiện ra với chàng trong giấc ngủ, giục chàng mau mau đi xưng tội. Chàng đã vâng nghe lời Mẹ dậy. Nhưng lại sợ và bỏ không xưng. Mẹ lại thương hiện ra với chàng lần thứ hai, lần thứ ba:

-Con hãy đi xưng tội, đừng ngần ngại chi, vì Mẹ hằng nhớ đến cử chỉ con đối với Mẹ, nên Mẹ đã bầu cử cho con trước mặt Chúa Giêsu, Ngài sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho con.

Tội nhân cảm động, đầy lòng thống hối, đã quyết chí đến tòa cáo gải. Một linh mục Dòng Tên đã xá giải cho chàng và giúp chàng phương thế cải thiện. Chàng đã trung thành thực thi lời cha dạy và sống tốt lành cho đến chết. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)