Truyện Kể về Mẹ
 
 


BÁC HỌC AMPÈRE 

Hồi 18 tuổi, nhà văn Ozanam đến Paris với một tâm hồn không hẳn là vô tín ngưỡng, nhưng đang bị lung lay mạnh vì cái mà cha Graty gọi là tín ngưỡng khủng hoảng.

Một hôm vào nhà thờ Notre Dame mục đích để xem những tranh ảnh và công trình kiến trúc, bỗng trông thấy gần cung thánh một ông lão đang quì cầu nguyện, Ozanam tưởng là một giáo hữu thường trong xứ; nhưng khi đến gần tận mắt ngó xem, ông liền kinh hãi và giật mình vì chính là Ampère tiên sinh, một vì sao sáng trong giới khoa học; rồi tự nhiên ông quì hai đầu gối xuống và cũng ngượng ngịu thầm thĩ với Ðấng mà ông hình như đã bỏ quên lâu ngày. Lúc đó tay ông Ampère đang lần hạt, mắt nhắm và kính cẩn cầu nguyện.

Về sau ông Ozanam thường nói: "Tràng hạt của ông Ampère đã ảnh hưởng mạnh vào đời tôi hơn tất cả những cuốn sách đạo và bài giảng."

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)