Truyện Kể về Mẹ
 
 


LẦN HẠT VÌ NỂ

Một thanh niên bị trúng độc, người ta vội đi rước Cha sở. Ðến nơi, chàng vẫn chưa tỉnh, Ngài chỉ ban phép giải tội thiêng liêng thôi. Biết chàng là một thanh niên khô đạo, Cha làm lễ khấn xin Ðức Mẹ cho chàng tỉnh lại và xưng tội.

Một ít lâu sau, chàng tỉnh lại và Cha đến giải tội, giải tội xong, thấy chàng có vẻ sốt sắng lắm. Lấy làm lạ, Cha hỏi chàng sao đổi lòng chóng như thế thì anh thú rằng:

-Con tin chắc đây là một ơn Ðức Mẹ cầu bầu. Người đã nhậm lời Má con, khi nằm trên giường bệnh sắp chết, Má con gọi con lại mà nói: "Mẹ rất lo ngại cho số phận con, tuổi thanh niên của con đầy gian nguy đe dọa. Thôi, Mẹ giao phó con trong tay Ðức Mẹ. Hỡi con, Mẹ xin nài con một việc sau hết này và cố gắng giữ để chứng tỏ lòng con yêu Mẹ là mỗi ngày con lần một chuỗi hạt kính dâng Ðức Mẹ." Con đã hứa vâng lời và trong suốt 10 năm, cuộc sống đạo của con chỉ thu hẹp vào bấy nhiêu mà thôi nhưng nhờ đó mà Ðức Mẹ đã cho con được hồi tỉnh để xưng tội. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)