Truyện Kể về Mẹ
 
 


LÒNG TIN ĐƯỢC THƯỞNG

Một Giám Mục Tô Cách Lan một hôm đi dạo chơi dọc triền núi thuộc giáo phận. Gặp một căn lều nghèo khó, ngài vào thăm, chủ nhà không nhận ra ngài là Giám Mục (vì ngài mặc thường phục, mang áo mưa bên ngoài) nên tiếp đón như một khách thường, sau câu chuyện trao đổi, khách nhận ra chủ có một nỗi buồn u uẩn khách đánh bạo hỏi chủ:

-Thú thật với bà, tôi cảm thấy như bà có nỗi buồn u uẩn?

-Mẹ gia đình liền xưng thú: Vâng, chúng tôi buồn lắm vì nhà tôi nằm liệt giường ở phòng bên cạnh, đã già sắp chết, nhưng cực lòng cho chúng tôi hơn hết là mặc dầu sắp chết, ông cứ khăng khăng một mực "tôi chưa chết", và từ chối dọn mình.

-Tôi có được vô thăm ông nhà không?

-Ðược mời ông vô.

Trông thấy bệnh nhân già còm, tiều tụy, sắp đến cửa mộ, khách khuyên ông dọn mình chết.

Nghe câu "sắp chết" bệnh nhân dõng dạc trả lời: Tôi chưa chết!

Ông làm cách nào lay chuuyển được lòng ông lão, khách tâm sự hỏi dò bệnh nhân: Lý do mà ông tin chắc mình chưa chết?

Bệnh nhân gắng gượng hỏi lại khách: "mà ông có đạo công giáo không?" Sau khi biết rõ bệnh nhân hỏi chân thành, khách thú nhận ngay: tôi là người Công giáo. Bấy giờ, mắt đẫm lệ, bệnh nhân xưng thú:

Từ ngày rước lễ lần đầu, tôi đã đêm ngày kêu xin cùng Ðức Mẹ đừng để tôi chết khi chưa gặp linh mục bên cạnh giường và ông nghĩ coi, chẳng lẽ Ðức Mẹ không nghe lời tôi cầu xin; từ đó đến nay tôi hằng cầu xin và hằng tin cậy. Tôi tin rằng điều đó rất có thể đối với Ðức Mẹ. Nên tôi tin chắc tôi chưa chết bao lâu chưa gặp được linh mục, mặc dầu gia đình tôi ở giữa rừng hoang vắng này.

-Hỡi con! Ðức Giám Mục đáp lại, lời cầu xin của con đã được Ðức Mẹ nhận. Kẻ đang nói với con đây chẳng những là linh mục mà còn là Giám Mục sở tại nữa. Chính Ðức Mẹ dẫn cha đến đây, qua khu rừng hoang vắng này để nhận hơi thở cuối cùng của con. Nói rồi cha cởi chiếc măng tô ra để lộ chiếc thánh giá vàng cho ông lão xem thấy. Vừa xem thấy rõ Ðức Giám Mục ông lão liền kêu lên: "Ôi lạy Mẹ nhân lành, con cám ơn Mẹ." Rồi ông quay về Ðức Giám Mục xin xưng tội.

-Thưa Ðức Cha, xin Ðức Cha giải tội cho con. Bây giờ con mới tin thật, con sắp chết.

-Ít hôm sau ông đã chết lành, đầu vui sướng hy vọng. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)