Truyện Kể về Mẹ
 
 


KINH HÃY NHỚ 

Một thanh niên bê tha tội lỗi, muốn chừa mà không sao chừa được, nghe cha P. Zucchi đến giảng đại phúc, chàng từ Rôma tìm đến cha tỏ bây tâm sự xin cha cho một phương dược. Cha dạy chàng phải trông cậy vào Ðức Mẹ là Ðấng hay cứu giúp phần rỗi cho mọi người và để tỏ ra mình là con riêng của Ðức Mẹ, đáng Ðức Mẹ phù hộ, mỗi ngày khi vừa thức dậy chàng phải đọc một kinh Kính Mừng kính ơn vô nhiễm tội của Ðức Mẹ và đọc kinh Hãy Nhớ, để xin Mẹ ban ơn cứu giúp thoát ly dò lưới Satan. Tối trước khi ngủ cũng đọc như vậy. Và mỗi lần bị ma quỉ cám dỗ, bất kỳ tối, sáng, trưa, đêm chàng hãy đọc kinh Hãy Nhớ.

Chàng tuân theo lời cha Zucchi dạy bảo.

Bốn năm sau tình cờ cha Zucchi gặp lại chàng, nghe chàng xưng tội cha coi như một vị thánh, bỡ ngỡ vì tâm hồn sạch tội của chàng, cha hỏi cớ sự. Chàng mới thú mình là tội nhân đã xưng tội với cha bốn năm về trước và đã tuân hành các điều cha dạy bảo. Nhờ kinh Kính Mừng và kinh Hãy Nhớ mà chàng đọc sáng tối không bao giờ bỏ, Ðức Mẹ đã giúp chàng cắt đứt tội lỗi, trở nên công chính như ngày nay.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)