Truyện Kể về Mẹ
 
 


THÁNH VIANNEY 

Trong một năm nọ, Cha Thánh đã cho vay tất cả kho dự trữ lương thực của nhà Chúa Quan Phòng, nơi Cha nuôi các em cô nhi. Vì thấy không cần tiền bạc cho lắm, nên Cha cho người vay được trả góp và rồi băn khoăn không biết đến ngày nào hết hạn phải trả, họ có trả đủ số cho không, mà mình chẳng còn nguồn lợi nào khác nữa. Chẳng biết làm cách nào hơn, Cha đặt hết tin tưởng vào Ðức Mẹ rồi cầm tràng chuỗi, ra khỏi làng vừa đi vừa lần hạt, đến thăm các bệnh nhân.

Bỗng Cha gặp một bà khách bên lề đường dâng cho Cha một món tiền với một câu vắn tắt: "Ðây là của người ta nhờ con đem đến trả cho Cha". Cha hỏi lại: "Tiền xin lễ hả?" "Không", bà đáp lại, "Cha muốn xử dụng thế nào tùy ý Cha". Cha cầm số tiền cám ơn bà khách, rồi tiếp tục đi thăm bệnh nhân. Tận thâm tâm Cha hết lòng cám ơn Ðức Mẹ, vì biết rõ kẻ vô danh cho tiền đó chính là Ðức Mẹ, Hiền Mẫu của Ngài.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)