Truyện Kể về Mẹ
 
 


NGƯỜI DO THÁI 

Ông Henri Bokarovski, Do Thái giáo, cùng với ông Jean Fillatre bất toại bán thân, cùng nằm điều trị tại bệnh viện trung ương (L?Hôtel Dieu) de Rouen, năm 1933 ông Jean Fillatre theo đoàn hành hương đi Lộ Ðức, đã được khỏi bệnh lạ thường. Phép lạ đó đã làm xúc động ông bạn Do Thái không ít, đến nỗi ông xin học đạo trở nên người Công giáo, một thời gian sau, hầu tỏ ra uy quyền vạn năng của Ðức Mẹ. Ông đã chịu phép Thánh tẩy ngày Lễ Giáng sinh năm 1933. Sau đó ông cũng đi theo phái đoàn đi hành hương Lộ Ðức tháng 9 năm 1934 và theo lời ông, nếu Ðức Mẹ không ban cho ông lành bệnh, ông cũng vui vẻ đón nhận chuỗi ngày còn lại của cuộc sống bệnh tật tạ ơn. Và ông đã chết thánh thiên vào tháng 4 năm 1935.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)