Truyện Kể về Mẹ
 
 


MAHOMET

Như người ta biết cuốn Coran, kinh thánh của đạo Mahomet cấm triệt để các ảnh tượng, vì họ cho là thờ ngẫu tượng. 

Trong một lần đi thuyết giáo, ông Mahomet, vị sáng lập đạo Hồi giáo, đã bắt gặp một ảnh Ðức Mẹ ẵm Chúa Hài nhi, ông do dự trước mẫu ảnh mà mọi dân tộc tôn sùng đó. 

Sau đây là chuyện kể trong niên sử Ả rạp (El Azraki), thời kỳ chiếm thành La Mecque, thủ đô Hồi giáo, ông Mahomet đã ra lệnh xóa sạch hết mọi hình tích mà ông gọi là ngẫu tượng trong đến Kaaba. Nhưng, trên một cây gần cửa ra vào, có một mẫu tượng ảnh Ðức Mẹ Ðồng Trinh bế Chúa Giêsu mà tiếng Ả rập gọi là Issia ibr Marian có nghĩa là: nhờ Bà sẽ được cứu rỗi. Ông ra lệnh múc nước ở giếng gần đấy, dùng vải tẩy sạch hết mọi hình tích trong đền thờ, ông tuyên bố thêm: "Tẩy xóa tất cả, trừ những gì tay che chở." Và ông lấy hai tay che lấy ảnh Ðức Mẹ. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)