Truyện Kể về Mẹ
 
 


CHA OGILVIE 

Ngày 10.3.1615, tại công trường Edimbourg (Anh Quốc), cha Ogilvie dòng Tên phải lên máy chém do quân ghét đạo bắt. Dân chúng chen nhau chật ních công trường. Ðứng cao trên bục chém, cha Ogilvie muốn minh chứng đức tin mình lần chót trước giờ bị xử, nhưng không sao làm câm nín tiếng ồn ào của lũ đông. Ngài liền nghĩ ra một kế, rút tràng hạt khỏi cổ, vị tử đạo cung kính cầm hôn, rồi giơ cao tay phải, cha ném cỗ tràng hạt vào đám đông giữa sân. Cỗ tràng hạt bay tớ ngực một thanh niên đến dự kiến vì tò mò, đó là Jean de Eskersdorf lãnh chúa nước Hung, theo đạo Thệ phản, đang theo học tại Anh Quốc. Chàng thấy cỗ tràng hạt, cảm động lượm lấy cho vào túi và giữ gìn cẩn thận. Nhưng có ngờ đâu kỷ vật của anh phải sang tận Roma xin từ bỏ Thệ phản giáo khi quỳ dưới chân Ðức Thánh Cha. Và suốt đời anh luôn nhắc lại việc anh trở về Công giáo là nhờ tràng chuỗi nhiệm mầu của cha Oglvie. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)