Truyện Kể về Mẹ
 
 


MẸ ĐỒNG TRINH 

Ông Surius kể: Một thần học gia bị cám dỗ nặng về Ðức Mẹ đã chịu thai, sinh con mà con Ðồng Trinh. Và cho là không có thể. Mặc dầu xua đuổi tư tưởng hắc ám đó, ông vẫn không sao bỏ được. Ông liền đến nhờ thầy Egidio là người đạo đức thánh thiện có tiếng nhất vùng đó để giải đáp thắc mắc cho ông. Khi ông gần tới nơi, dù chẳng ai bảo trước, thầy Egidio đã cầm sẵn cây gậy ra đón ông và kêu lên:

-Hỡi bạn, Mẹ Maria Ðồng Trinh trước khi sinh con. Nói xong, thầy giơ gậy đập xuống đất, tức thì một bông huệ trắng từ dưới đất mọc lên. Thầy lại giơ gậy đập xuống đất lần thứ hai và nói:

-Hỡi bạn, Mẹ Maria Ðồng Trinh trong khi sinh con, một lần nữa một bông huệ khác lại mọc lên.

Lần thứ ba, thầy lại đập gậy xuống đất mà kêu:

-Mẹ Maria Ðồng Trinh sau khi sinh. Lần này bông huệ thứ ba trắng tốt từ đất mọc lên. Nói xong thầy Egidio im lặng trở về rừng. Còn nhà thần học đầu óc được giải tỏa thoải mái, không còn thắc mắc như trước. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)