Truyện Kể về Mẹ
 
 


MẸ GIẢI PHÓNG 

Tại Cividale gần Udine, một tỉnh thuộc nước Ý, có một thanh niên cao bồi du đãng, chẳng tin tưởng gì hết, đến một hiệu sách Công giáo trước nhà thờ, y vào xem thấy toàn sách đạo, y lẩm bẩm: "lúc nào cũng gặp toàn là sách nhảm nhí. . .".

Mở một cuốn sách tường thuật các lần Ðức Mẹ hiện ra ở Salette năm 1846, y lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ: "toàn chuyện bày đặt khéo của tụi theo Giào Hoàng với mục đích lừa bịp kẻ ngu dốt và đàn bà con nít. . ."

Nói xong y cầm sách liệng xuống đất, vừa dẵm lên vừa lấy gót dầy nện. Bỗng nhiên, y ngã vật xuống đất, miệng xùi bọt, da mặt xám xịt. Mọi người tin là y bị Chúa phạt. Một lát sau, y dẫy dụa như đang gỡ mình khỏi xiềng xích trói buộc mà không nỗi. Sau đó y có vẻ như thoát nạn, thở ra rất mạnh, rồi mở mắt nhìn chung quang, đoạn bò ngỏm dậy khúm núm quỳ gối, chắp tay khóc sướt mướt. Y xin lỗi mọi người xung quanh vì tội lộng ngôn phạm thượng đến Chúa, Mẹ và kể: "Tôi đã bị Chúa đánh phạt, ma quỉ túm lấy tôi lôi xuống hỏa ngục, nhưng Ðức Mẹ đã hiện đến can thiệp và giải phóng tôi khỏi tay ma quỉ. Xin mọi người hợp lời cùng tôi ta ơn Chúa Mẹ, và cầu cho tôi được thành tâm trở lại". Nói xong y vào nhà thờ gặp cha sở xưng tội và thuật lại mọi sự. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)