Truyện Kể về Mẹ
 
 


5 HOA TRÊN MẶT 

Thế kỷ 12, ở Saint-Omer, thuộc Pas-de-Calais nước Pháp, có chân phúc Joscio de saint Berten, là người rất tôn sùng Ðức Trinh Nữ Maria. Mỗi ngày sau khi đọc kinh sáng, ngài hát thêm năm ca vịnh có năm chữ đầu ghép lại thành tên Maria (Magnificat-Ad Dominum cum tribulare Retribue-In convertends-Ad te levari). Và trước khi hát mỗi ca vịnh, ngài đọc kinh kính mừng.

Một hôm, trước lễ thánh Anrê tông đồ, cha phó viện trưởng không thấy Joscio ra nhà thờ, liền đến phòng ngủ tìm, thấy ngài đã chết, trên mặt có 5 bông hoa nở tươi tốt, mà đóa hoa từ miệng ngài mọc ra có chữ Maria.

Năm 1614, nguời ta còn thấy phép lạ ấy khắc đàng sau cung thánh và ngôi đền thờ Ðức Mẹ lên trời được đổi tên là nhà thờ chân phước Joscio, từ khi lập lễ kính ngài. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)