Truyện Kể về Mẹ
 
 


CHƯA HỀ BỊ THƯƠNG 

Trải qua những trận đánh đông dẹp bắc lẫy lừng cho đến ngày tạ thế, thống chế Bugeaud nước Pháp, vẫn luôn mang trong mình mẫu ảnh Ðức Mẹ của cô con gái tặng khi Ngài khởi hành sang Algerie.

Một hôm, Ngài đi giao chiến, giữa đường sực nhớ bỏ quên mẫu ảnh ở nhà, thống chế cùng các quan dừng lại; rồi gọi một tên kỵ binh, Ngài bảo: "Với con ngựa Ả rập của anh chạy mỗi giờ 4 dặm, tôi nhờ anh phóng về lấy cho tôi mẫu ảnh và ra đây trong nội một tiếng đồng hồ. Tôi không thể giao chiến mà không có ảnh đó".

Một giờ sau, người kỵ binh tới nơi. Thống chế kính cẩn đón lấy mẫu ảnh, hôn trước mặt toàn thể bộ tham mưu rồi đeo trên ngực và nói to:

"Với mẫu ảnh này, tôi chưa hề bị thương bao giờ. Hỡi quân sĩ, tiến lên. Chúng ta sẽ đánh bại quân Kabyles".

Khi thống chế mất, mẫu ảnh này được giữ làm kỷ niệm tại nhà thờ Ðức Mẹ thuộc xứ Algerie.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)