Truyện Kể về Mẹ
 
 


MẸ HAY THƯƠNG 

Trong tập ký sự dòng Ðaminh có chép rằng: Thầy Leodat De Montpellier mỗi ngày có thói quen dâng mình cho Ðức Mẹ tình thương hai trăm lần.

Khi thấy bị bệnh nặng, bỗng thấy bên cạnh một bà đẹp đẽ lạ lùng; bà hỏi thầy:

-Hỡi Leobat, con có muốn chết để về cùng ta và Con của ta không?

-Thưa Bà, Bà là ai?

-Ta là Mẹ hay thương, con đã nhiều lần cầu xin với Ta. Nay ta đến đem con về. Chúng ta hãy lên trời.

Và chính ngày hôm đó, thầy Leodat đã lìa đời.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)