Truyện Kể về Mẹ
 
 


MỞ CỬA NGỤC 

Gerome Emilien con một nhà nguyên lão nghị viên ở Venise. Ông là tay võ giỏi, được đồng bào tín nhiệm và cử ra giữ đồn Castelnovo. Chẳng may ông bị quân Ðức đánh bại và bắt cầm tù.

Trong lúc khổ sở và thấy chết trước mắt, ông tha thiết cầu xin với Ðức Mẹ ở Trevise, Ðấng mà ông quen qùy cầu nguyện trước bàn thờ hồi còn nhỏ. Một hôm Ðức Mẹ hiện đến, mở cửa ngục, dẫn Emilien ra, lọt qua các điếm canh.

Khi về tới nhà, Emilien liền đem tất cả xiềng xích của mình treo ở bàn thờ Ðức Mẹ Trevise, rồi đổi cuộc sống, lập một dòng tu chuyên coi sóc trẻ mồ côi. Ông đã làm thánh.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)