Truyện Kể về Mẹ
 
 


NÉM ĐÁ ĐỨC MẸ 

Cha Poire Dòng Tên thuật chuyện say đây:

Tại thành Avignon nước Pháp, trong một phố được gọi là Chignon, có một ngôi nhà thờ kính Ðức Mẹ với tước hiệu Mẹ Cậy Trông, được nhân dân sùng bái. Trước ngôi nhà thờ, có một cửa tiệm quen qui tụ các tay cờ bạc đến đó.

Một hôm, có chàng thanh niên thua nhẵn túi, ở tiệm bước ra vừa nói ngạo mạn, hắn vừa lấy đá ném tượng Ðức Mẹ trúng ngực. Lạ lùng thay, tượng đó liền chảy máu, đồng lúc chàng phạm thượng cũng bị thương ở ngực, đúng chỗ tượng bị hắn ném. Theo luật đời ấy, hắn bị án tử. Chàng đau đớn khóc lóc, hối hận đến trước tượng và trước mặt công chúng tự tạ xong xin lỗi, bỗng nhiên Ðức Mẹ cho chàng được khỏi vết thương, đó là dấu chắc tội lỗi chàng cũng được Ðức Mẹ miễn xá.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)