Truyện Kể về Mẹ
 
 


QUỈ KHUYÊN ĐỪNG... 

Một vị ẩn tu trên núi Oliveti vẫn có mẫu ảnh Ðức Mẹtreo ở căn phòng và Ngài hay quì cầu nguyện trước ảnh đó.

Không thể để cho tu sĩ sùng kính Mẹ đến thế, ma quỉ cảm dỗ Ngài rất nặng về Ðức Khiết Tịnh, Ngài bị tấn công liên lỉ, nhưng vẫn bền tâm chiến đấu và cầu nguyện; một hôm Ngài bảo với quỉ:

-Ta có làm gì xúc phạm đến mi đâu, sao mi không để ta yên phút nào cả?

Quỉ liền xuất hiện nói với Ngài:

-Mày làm khổ tao gấp mấy lần tao làm cực cho mày. Vậy nếu mày hứa vâng lời tao thì tao sẽ ngưng tấn công.

-Ừ, ta hứa, vậy mi nói nghe coi.

-Từ nay về sau mày đừng ngắm trông mẫu ảnh treo trong căn phòng mày nữa, nghen!

Vị ẩn sĩ liền đi tìm Cha Theodore trình bày tự sự! Cha khuyên vị ẩn sĩ hãy trung thành với thói quen tốt lành đó mà còn phải siêng năng hơn nữa. Ma quỉ bị thua tức giận bỏ đi.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)