Truyện Kể về Mẹ
 
 


LỄ MẸ LÊN TRỜI 

Bà tiên tri Anne Cathrine Emmerich kể lại: Một hôm, nhằm ngày lễ Ðức Mẹ lên trời, tôi trông thấy Ðức Mẹ vào Thiên Ðàng với nhiều linh hồn ở luyện ngục theo; nhiều linh hồn tôi quen biết cũng được đặc ân được ơn đặc biệt đó. Tôi trông thấy như vậy hàng năm, chẳng những tôi, mà còn có nhiều linh hồn có lòng kinh mến Ðức Mẹ cũng được diễm phúc trông thấy như vậy.

Cũng trong ngày đó, bà thánh Gertrude trông thấy, lúc các em nhỏ lên rước lễ, Ðức Mẹ đứng bên hữu các em, lấy áo dài che cho các em và xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai mừng lễ đó.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)