Truyện Kể về Mẹ
 
 


MẸ CON THỎ THẺ 

Mẹ thánh Raymond Nonnat chết khi vừa sinh ra thánh nhân. Lúc còn nhỏ, Raymond vâng lời cha đi chăn chiên. Nhiều khi chiên đang ăn cỏ cậu vào nhà thờ gần đấy để cầu nguyện trước tòa Ðức Mẹ.

Một hôm, đang cầm trí thỏ thẻ với Ðức Mẹ, Raymond nghe thấy Ðức Mẹ nói:

-Hỡi Raymond, đừng sợ; từ nay Mẹ sẽ nhận con là. . . Con hãy đặt hết tín nhiệm vào Mẹ.

Từ đó Raymond càng yêu mến Ðức Mẹ hơn. Mỗi lần trông thấy ảnh hoặc tượng Ðức Mẹ, cậu cảm thấy sung sướng vô cùng. Có lần không thể cầm mình được, Cậu kêu lên:

-Lạy Mẹ yêu quí của con.

Hàng ngày Raymond năng đến bàn thờ để cầu nguyện. Theo lời thân phụ cậu kể, nhiều lần ông đã thấy một thanh niên trông coi đoàn vật thay cho cậu. Thanh niên đó chính là Thiên Thần Ðức Mẹ sai đi coi chiên thay cho Raymond.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)