Truyện Kể về Mẹ
 
 


XEM KỊCH 

Có một vở kịch rất hay, người ta mời Hoàng đế Napoleon và các quan văn võ tới xem. Tuy không ưa thích nhưng vì nể Vua và các quan, Ðức ông Louis Franges De Rohan cùng đi dự.

Ði xem kịch, nhưng vua Napoleon muốn nhờ dịp đó để xem xét từng ông quan. Ðức Ông Rohan được mời ngồi gần vua; khi vở kịch đến chỗ hay nhất và mọi người im lặng, dồn cả hai mắt chăm chú xem, vua quay sang phía ông Rohan, thấy Ðức ông đang ngắm mắt, hai tay ủ trong chiếc áo khoác và có vẻ cầm trí lắm. Vua ngạc nhiên trước thái độ lạ đó, ngài đến gần, sẽ cầm trí lắm. Vua ngạc nhiên trước thái độ lạ đó, ngài đến gần, khẽ cầm tay lôi ra, thì thấy tay Ðức ông đang cầm tràng hạt. Ông Rohan giật mình và sợ nhà vua mắng trách song trái lại vua khen Ðức ông và coi như siêu phàm không thiết tha đến những lặt vặt của tuồng kịch.

Về sau, vua đặt Ðức Ông Rohan lên chỉ huy quân đội. Ngài ép mình nhận, song thấy cảnh đời đầy dẫy những tham lam ghen tị; nhất là từ ngày bà vợ yêu quí mất, Ðức ông sinh chán nản, muốn đem cuộc đời còn lại phục vụ Chúa và các linh hồn. Ngài xin vào chủng viện Saint Sulpice, sau chịu chức linh mục. Năm 1828 lên chức Giám Mục địa phận Auch và Dasagcon, năm 1830 Tòa thánh đặt ngài lên chức Hồng Y.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)