Truyện Kể về Mẹ
 
 


LƯỠI GƯƠM THỨ 8 

Cha Rerviglione dòng Chúa Giêsu thuật truyện một chàng thanh niên hàng ngày vẫn sùng mộ đi viếng một ảnh Ðức Mẹ Bảy Sự Thương Khó, vẽ bảy lưỡi gươm thâu qua Trái Tim Ðức Mẹ.

Một lần đêm trước chàng đã phạm một tội trọng, rồi sáng ngày ra, chàng cũng đến viếng ảnh, thì thấy trên Trái Tim Ðức Mẹ có thêm một lưỡi gươm thứ tám. Chàng còn đang ngạc nhiên thì nghe có tiếng bảo:
-Chính tội chàng đã đâm thêm lưởi gươm mới đó vào Trái Tim Mẹ Maria.

Cảm kích và hối hận, chàng liền đi xưng tội và nhờ Ðức Mẹ, Trinh Nữ Maria quyền phép, chàng lại được nghĩa cùng Chúa.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)