Truyện Kể về Mẹ
 
 


KHỎI ĐẮM TẦU 

Năm 1700, một chiếc tàu thủy chở nhiều hàng hóa từ cửa bể thành Lisbona, thủ đô nước Bồ đào nha, để trẩy đi Pháp, ghé vào cửa bế Havre. Chỉ còn một ngày nữa là tàu cập bến, bỗng biển nổi phong ba, gió thổi mạnh, sóng đánh tàu nghiêng ngửa. Hôm đó là chiều 12/2/1700, cả đêm tàu phải chiến đấu với bão táp, hầu như muốn tiêu ma, nước ùa vào đến nỗi tám người tát không xuể! Nguy cơ chìm tàu đã đến, vô phương cứu chữa.

Một thủy thủ liền cất tiếng thúc giục mọi người hướng về Ðức Mẹ, và khấn xin:

-Lạy Mẹ Maria, nếu Mẹ thương cứu chúng con thoát nạn, chúng con sẽ đi viếng nhà Ðức Mẹ ở Laureta để tạ ơn Mẹ.

Chỉ có ba người không chịu quỳ khấn: đó là chủ tàu, và hai em ông. Vì cả ba thuộc bè rối, ghét Ðức Mẹ, nhưng Ðức Mẹ không chấp nhất, đã nhận lời con cái khấn xin. Soi lòng cho chủ tàu và hai em mềm lòng tin theo Công giáo. Tức thì chủ tàu và người em thứ hai cùng quỳ xuống kêu xin Ðức Mẹ:

-Nếu Ðức Mẹ cứu chúng tôi, chúng tôi sẽ tôn sùng Người.

Khấn nguyện vừa xong, sóng gió liền im lặng, tàu nằm nguyên cứng lòng không muốn nhận ra ơn Ðức Mẹ đã cứu giúp đã bị ông anh quở mắng nặng lời người em. Người em xác nhận rằng: việc lạ mới xẩy ra là Ðức Mẹ đã can thiệp vào. Người anh cả đem hết niềm tin vào Mẹ mà bảo em: hãy ngước lên thì thấy Ðức Mẹ ẵm Chúa Giêsu đang giơ tay ra khiến sóng gió yên lặng.

Me út thấy sự lạ liền quỳ xuống chắp tay nhận phục quyền phép và lòng thương yêu của Ðức Mẹ đã cứu cả thủy thủ đoàn. Sau khi tàu cập bến, ba anh em chủ tàu liền bỏ đạo rối, trở về Công giáo và theo đoàn thủy thủ đi viếng Ðức Mẹ ở Lauerta để tạ ơn.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)