Truyện Kể về Mẹ
 
 


CỨU BẰNG GIAN LAO

Thánh Feronimo Emiliano hồ còn nhỏ đã từng buông thả trong đam mê dục vọng. Bị quân địch bắt, phải giam trong một tháp cao. Gian nan đó đã làm Ngài thức tỉnh. Ðược ánh sáng thiêng liêng soi dẫn, Ngài cải thiện đời sống, và cậy trông Ðức Mẹ. Ðức Mẹ đã tận tình giúp đỡ Ngài. Từ đó Ngài sống một cuộc đời đạo hạnh. Sau cùng Ngài đã hân hạnh được xem thấy trước chỗ Chúa đã dọn sẵn cho mình trên Thiên đàng.

Sau khi đã nhập Dòng Somasques, Ngài chết như một vị thánh và Giáo hội đã đặt Ngài lên bàn thờ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)