Truyện Kể về Mẹ
 
 


CHÍCH MÁU

Tại Pêrosa, có một thanh niên thề với quỉ sẽ trao linh hồn cho hắn với điều kiện hắn phải giúp chàng phạm một tội quái ác mà chàng hằng ao ước. Chàng đã tự tay viết tờ hợp đồng tự nguyện đó và đã chích máu ký vào.

Vừa phạm tội xong, chàng bị tên quỉ nóng lòng cướp đoạt linh hồn chàng, hắn dẫn chàng đến một bờ giếng rồi ra lệnh cho chàng nhảy xuống tự tử, nếu không hắn sẽ kéo cả hồn xác chàng xuống hỏa ngục. Thất vọng, vì không thoát khỏi tay quỉ, chàng trèo lên thành giếng để nhảy xuống, nhưng nghĩ đến cái chết gần kề, chàng hoảng sợ bảo quỉ rằng, mình không đủ can đảm tự tử, quỉ phải giẩy mình xuống mới được. Rất may cho chàng, chàng đang mang trên mình áo Ðức Mẹ Bảy Sự, nên quỉ bảo:

- Mày phải bỏ áo đó đi đã, tao mới giẩy mày xuống được.

Nghe quỉ nói, chàng thanh niên tội lỗi hiểu là nhờ có áo ấy mà còn được Ðức Mẹ che chở, nên nhất định không chịu bỏ.

Sau nhiều lời tranh cãi to tiếng, quỉ chịu bẽ mặt bỏ trốn. Chàng thanh niên liền vội vã đi cảm tạ Ðức Mẹ đã cứu mình. Chàng hối hận xưng tội, rồi để lưu niệm việc mình được cứu thoát hỏa ngục, chàng đóng khung bán hợp đồng tai hại chàng đã viết và đặt bên cạnh bàn thờ Ðức Mẹ trong nhà thờ Ðức Mẹ tại Pêrosa.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)