Truyện Kể về Mẹ
 
 


CHẾT DƯỚI CHÂN MẸ

Cha Hêrôđê Dòng Ðaminh, quen gọi là Cha Môn Ðệ đã thuật truyện sau đây:

Một người tội lỗi khốn nạn sau khi giết cha và anh để thêm vào các tội tầy trời khác, đã sống một cuộc đời phiêu lưu lẩn trốn khắp nơi. Gặp một ngày Mùa Chay, chàng nghe một bài giảng về tình thương của Chúa. Cảm động hối hận tận đáy lòng, chàng vào bày tỏ tâm hồn với cha giảng thuyết.

Sau khi nghe những tội gớm ghê của chàng, cha dạy chàng đi cầu nguyện trước bàn thờ Ðức Mẹ Bảy Sự để xin ơn thống hối và tha thứ tội lỗi. Chàng liền vâng lời đến cầu nguyện bỗng nhiên chàng ngã bất tỉnh rồi tắt thở.

Hôm sau, lúc linh mục đang xin giáo dân cầu nguyện cho chàng, thì một con bồ câu trắng xuất hiện tại nhà thờ và trước mắt mọi người, chim thả xuống chân linh mục một mảnh giấy. Cha cầm lên đọc thấy những lời này, "Linh hồn người tội lỗi hôm qua, lúc vừa ra khỏi xác, đã được lên Thiên đàng, phần ca, xin cha cứ tiếp tục rao giảng lòng thương vô biên của Thiên Chúa.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)