Truyện Kể về Mẹ
 
 


KINH TRUYỀN TIN

Năm 1456, thành Belgrade trên sông Danube bị quân Thổ Nhĩ Kỳ bao vây và đánh phá ròng rã 4 tháng trời, nhưng vẫn không sao chiếm nổi. Thất vọng vì thấy bao nhiêu nỗ lực uổng công, vua Thổ quyết mở một cuộc tấn công đại qui mô. Trong 20 tiếng đồng hồ, đôi bênh đánh nhau kích liệt.

Quân thủ thành nhược sức chán nản vì phải cầm cự lâu ngày quá, họ đã định đầu hàng quân giặc, giữa lúc đó thánh Gioan Capistrano, một tu sĩ đạo đức Dòng Phanxicô xuất hiện, ngài cầm một tượng thánh giá, tiến lên, giơ cao cho binh sĩ xem thấy và cầu nguyện lớn tiếng:

Lạy Nữ Vương quyền phép trên trời, Mẹ bỏ các con cái Mẹ rơi vào tay quân vô đạo để chúng tha hồ làm nhục, ô danh Con Thánh của Mẹ sao? Chúng sẽ dựa vào sự đắc thắng mà nhạo báng: Thiên Chúa của quân Công giáo ở đâu?

Vừa van xin thánh nhân vừa khóc lóc thảm thiết.

Kích thích bởi lời cầu nguyện và nước mắt thánh nhân, binh sĩ Công giáo hăng hái cách lạ, xông vào quân Thổ đã đột nhập vào thành, giết hàng vạn tên, còn bao nhiêu trốt thoát hết.

Ðược tin chiến thắng cách lạ đó, Ðức Thánh Cha Calixto vui mừng hớn hở, truyền cho khắp Giáo Hội các nhà thờ phải hát kính Tạ Ơn Chúa, và ra lệnh từ hôm đó trở đi, vào quãng hai hoặc ba giờ chiều, là giờ chiến thắng, các nhà thờ phải kéo chuông để kỷ niệm, đồng thời nhắc nhủ lòng tin tưởng và quyền phép và lòng thương yêu của Ðức Mẹ.

Về sau, hồi chuông được dịch lên giờ trưa, để chia tay ngày ra hai phần đều nhau, nhưng vẫn có ý kỷ niệm cuộc chiến thắng anh dũng đó.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)