Truyện Kể về Mẹ
 
 


MỞ MẮT CARREL

Alexis Carrel sinh năm 1873 ở tỉnh Lyon nước Pháp, thuộc gia đình Công giáo giàu có và đạo hạnh. Carrel theo học y khoa, và bị ảnh hưởng các triết thuyết của Taine. Berthelot, Renan, cậu mất Ðức tin dần dần và tôn sùng khoa học một cách quá đáng, tôn khoa học làm thần tượng.

Năm 1903, khi đã 30 tuổi, một bác sĩ có phận sự theo bệnh nhân đi Lộ Ðức bị ngăn trở, bác sĩ Alexis Carrel được cử thay. Nghe nói nhiều đến Lộ Ðức và truyện các bệnh nhân được khỏi, Carrel không tin cho là bịa đặt, mê tín do ngu dốt mà ra. Lần này ông vui mừng vì được dịp mắt thấy, tai nghe để quan sát và sẽ tìm ra sự thật.

Bệnh nhân hôm đó có nhiều và đủ thứ, song có cô Marie Ferrand là được ông để ý cách riêng: Cô mắc bệnh phổi vào thời kỳ chót, tất cả bác sĩ đã chê bỏ. Trước khi đi Lộ Ðức, Carrel đã xem mạch và nhắn nhủ các bác sĩ khác: Sợ cô bị chết dọc đàng. Và Carrel quyết, khi Marie được khỏi ở Lộ Ðức ông sẽ tin phép lạ và có khi còn đi tu nữa. Nhưng ông vẫn tin rằng khi Marie tới Lộ Ðức, cô sẽ chết, từ đó ông theo dõi từng giờ, ghi chép từng hơi thở, từng cử động của Marie. Tới Lộ Ðức, ông cấm không nên cho cô tắm ở suối nước, ông thầm nguyện: Lạy Ðức Mẹ xin chữa cô khốn nạn này, cô đau đớn quá rồi, nếu cô khỏi, con sẽ tin.

Trước mắt ông bệnh nhân bỗng khỏi bệnh, da hồng hào mạch chạy đều, bụng xẹp xuống và kêu lên: Tôi khỏi bệnh. Carrel tuyên bố: Thực là một sự quá sức tưởng tượng, một phép lạ.

Vừa cảm động, vừa chán đời vô tín ngưỡng, ông vào nhà thờ cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria hãy cứu giúp kẻ khốn khổ, con tin Mẹ đã làm một phép lạ hiển nhiên để uốn lòng cứng cỏi của con. Vì vậy, con xin trở lại ngay.

Sau 40 năm xa Chúa, gặp biết bao cuộc thăng trầm làm ông thức tỉnh. Carrel cuối cùng đã nhờ cha Alexis Preso bề trên Dòng Xitô ở gần Saint Gildas dẫn về nhà Chúa. Tháng 11 năm 1944, sau khi xưng tội rước lễ và chịu xức dầu, ông qua đời sốt sắng, xác được táng trong nhà thờ Saint Gildas.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)