Truyện Kể về Mẹ
 
 


DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ

* Trong sử Dòng Thánh Ðaminh có chép truyện thầy Leodate quen dâng mình cho Ðức Mẹ mỗi ngày 200 lần. Giờ lâm chung đến thầy thấy hiện bên mình một bà hoàng sang trọng đẹp đẽ mà phán:

Hỡi Leodate! Con có muốn ở cùng Ta và Con Ta không?

Thầy liên hỏi: "Bà là ai?"

Ta là Mẹ Nhân Từ, Ðức Mẹ trả lời, mà con đã kêu đến Ta nhiều lần lúc còn sống, nay Mẹ đến rước con về Thiên đàng.

* Thánh Giêrađô có lòng sùng mến Ðức Mẹ đặc biệt. Một lần rước kiệu Ðức Mẹ, khi kiệu dừng, Giêrađô rút chiếc nhẫn sáng ngời ở túi ra xỏ vào tay Ðức Mẹ và nói:

"Lạy Mẹ, từ nay đến suốt đời con hoàn toàn thuộc về Mẹ."

* Ðức Hồng y Thomasi để nhớ luôn toàn thân mình đã tận hiến cho Ðức Mẹ, Ngài quen đeo chiến nhẫn có đề chữ: "Tôi là con Ðức Mẹ, chớ ai làm gì tôi."

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)