Truyện Kể về Mẹ
 
 


NHỜ ẢNH MẸ

Năm ấy, thành Tolfa bị dịch rất nguy hiểm. Quan cai thành mắc bệnh nguy kịch cửu tử nhất sinh, đấng đáng kính Crispin de Viterbe đến thăm quả quyết với quan rằng:

Nếu ngài muốn Ðức Mẹ cứu ngài, xin ngài đừng xúc phạm đến Con của Ðức Mẹ, vì mất lòng Con thì cũng mất lòng Mẹ.

Viên quan cai thành vâng lời Cha Thánh, khóc lóc, thống hối tội mình, Ðấng đáng kính lấy mẫu ảnh Ðức Mẹ Vô Nhiễm làm dấu thánh giá trên mình quan tức thì quan được khỏi bệnh.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)