Truyện Kể về Mẹ
 
 


TRÚNG ĐẠN KHÔNG CHẾTt

* Năm 1632 vua Louis XIII vây thành Montpellier, đại úy M. Beauregard chiến đầu bên vua bị hai viên đạn trúng ngay ngực, nhưng lạ thay hai viên đạn đó dẹp ra, ăn đét vào áo Ðức Mẹ mà đại úy đang đeo.

Thấy hiện tượng phi thường ấy, vua cũng xin vào hội áo Ðức Mẹ.

* Thống chế Chareton khi kể truyện ông trở lại, ông đã quả quyết với hai ông bạn rằng:

"Nếu các ông muốn tìm bình an tâm hồn, hãy bắt chước tôi. Tôi đã nhờ áo Ðức Mẹ mà được ơn trở lại. Tôi đeo áo ấy luôn từ ngày có chiến tranh Crimee.

* Tướng Dem Popoli qua đời tại thành Naples năm 1606. Trước khi chết, ông đã tiết lộ:

"Tôi đã nhờ các hội đạo đức mà muôn ơn lành của Chúa."

Rồi ông dặn con cái:

"Con hãy xin người ta biên tên con vào các hội. Cha không có gì quí báu hơn trối lại cho con, truyền dạy con hơn là điều đó.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)