Truyện Kể về Mẹ
 
 


GIỜ CHẾT

Năm 1313, một tu sĩ dòng Bruno có lòng yêu mến Ðức Mẹ lắm, một hôm ngã bệnh rất nặng, quỉ liền hiện đến, trao cho một cuốn sách lớn ghi chép hết mọi tội lỗi thầy đã phạm từ nhỏ tới nay, rồi bảo thầy: "Các tội của mày đã bị biên chép rõ ràng rồi đó, Ðức Chúa Trời chẳng tha cho mày đâu." Thày quá sợ hãi, run sợ vì biết mình thế nào cũng phải sa hỏa ngục.

Ðang lúc thầy buồn rầu hầu như thất vọng, bỗng thấy Ðức Mẹ ẵm Chúa Giêsu hiện đến phán bảo thầy: "Con đừng sợ, Mẹ chẳng bao giờ bỏ kẻ trông cậy Mẹ trong giờ họ gặp nguy hiểm như con đây. Ðây là Chúa Giêsu Con Mẹ, Người đã tha thứ hết mọi tội của con." Bệnh nhân nghe lời Mẹ, tâm hồn bình an trở lại.

Linh mục đến xức dầu cho Thầy, ban của ăn đàng và phép lành sau hết. Khi linh mục đọc đến câu: "Các thánh nam và các thánh nữ xin cầu cho linh hồn Phêrô," thì thầy kêu to: "Lạy các thánh nam nữ tôi đang được xem thấy, xin cầu cho tôi." Rồi nhắm mắt thở hơi cuối cùng trong tay Ðức Mẹ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)