Truyện Kể về Mẹ
 
 


KÍNH MỪNG CHE ĐẠN

Một binh sĩ Pháp tên là Beauséjour có thói quen mỗi ngày đọc 7 kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng kính bảy sử đau thương của Mẹ, anh giữ thói lành này tử nhỏ, chưa có ngày nào bỏ. Nếu hôm nay quên, thì thức dậy bất chợt lúc nào, nhớ đến là đọc bù ngay. Beauséjour gia nhập quân đội và phải đi hành quân, anh liền làm dấu đọc kinh trước khi giao chiến. Một số binh sĩ khác trông thấy chàng đọc kinh thì cười và chế nhạo, cho là nhát đảm, đàn bà! Mặc ai nói ngả nói nghiêng, Beauséjour cứ tiếp tục đọc kinh sốt sắng. Vừa đọc kinh xong thì quân địch nhả đạn bất ngờ, các binh sĩ tiền phong làm một với chàng đã ngã quỵ hết, trừ một mình chàng. Beauséjour khiếp sợ trước xác các đồng bạn vì đã có sự khinh chê việc làm tôn kính Đức Mẹ và chàng cũng tin được Mẹ giữ an toàn. Khi hòa bình được tái lập Beauséjour được gỉai ngũ, chàng vui sướng trở về quê hương tường thuật mọi sự cho bà con và xin mọi người cùng chàng chung lời ngợi khen và cảm tạ Mẹ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)