Truyện Kể về Mẹ
 
 


CHINH PHỤC CHỒNG

Khi cha Bề trên dòng Chúa Cứu Thế đang làm tuần đại phúc ở một giáo xứ thuộc nước Ý, có một phụ nữ đến thưa ngài: Chị ta có một người chồng bỏ xưng tội lâu năm, dù đã khuyên nhủ mấy, ông cũng chẳng nghe, lại còn giận dữ, chửi mắng và đánh đập chị nữa.

Cha Bề trên khuyên chị lấy một mẫu ảnh Ðức Mẹ hay làm phép lạ trao cho chồng, khuyên ông mang vào cổ, và hãy tha thiết cầu xin với Ðức Mẹ. Chị đã vâng theo.

Chiều tối, về tới nhà, lấy lời dịu ngọt khuyên chồng đi xưng tội, không được việc, chị nài xin chồng làm vui lòng mình bằng cách đeo mẫu ảnh vào cổ.

Anh chồng không muốn vợ quấy rầy mình, liền nhận ảnh và đeo vào cổ ngay. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, chàng bảo vợ: "Hôm nay tôi sẽ đi xưng tội, chẳng cần mình phải giục nữa." Và chàng đã vào tòa giải tội.

Chàng đã bỏ xưng tội 22 năm! và tự thú: Sau khi vợ bắt đeo ảnh vào cổ, đêm đến không sao ngủ được, chỉ thổn thức sợ chết và mong mau sáng để đi xưng tội. Cha giải tội đã ban ơn xá giải cho chàng và khuyên chàng hết lòng cảm ơn Ðức Mẹ, vì lòng thương vô bờ đã đoái đến chàng. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)