Truyện Kể về Mẹ
 
 


HAI BÉ TỬ ĐẠO

Ở Nhật có một tướng Công Giáo tên là Thoma trung thành tận lực với nhà vua, nhưng vì vua ghết đạo nên quan tướng Thoma và em ruột quan bị bắt và xử tử vì đạo. Bà Matta mẹ quan và bà Justian vợ quan mặc dầu buồn bã nhớ thương phần xác song phần hồn lại vui mừng vì đã có người nhà tử đạo. Bà Justina sinh được hai con trai và một con gái. Sau khi hai anh em quan tướng chết vua lại truyền cho bắt bà và hai cháu trai của bà đem đi giết nếu không bỏ đạo. Bà mừng rỡ lắm liền gọi hai cháu nội lại khuyên bảo dặn dò hai cháu theo gương cha và chú đã tử vì đạo. Con cả mới lên 11 tuổi và em 9 tuổi, cả hai sẵn lòng vui vẻ đón nhận cái chết. Bà Justina mặc dầu thương con nhưng cũng lấy lời ngọt ngào khuyên con đừng chối đạo và dạy con hãy luôn kêu tên cực trọng Giêsu, Maria để các đấng ban sức mạnh cho được chịu khó vì đạo.

Ðến pháp trường người ta bao vây đông nghịt. Hai em được dẫn tới trước mặt lý hình nghiêng cổ vạch áo ra xin chém, hai tay chắp lại miệng kêu tên cực trọng Giêsu, Maria. Cậu em bị chém trước, đầu rơi xuống trước mặt anh. Ðến phiên anh cũng hăng hái như em sẵn sàng chịu chết vì đạo. Mọi người chứng kiến đều cảm động. Lý hình cũng động lòng thương giãn ra mấy phút rồi mới chém cả hai bà cháu còn lại.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)