Truyện Kể về Mẹ
 
 


CHIẾN THẮNG LÊPAN

Từ năm 1570, vua Hồi giáo gọi là Selim đã chiến thắng nhiều nơi cướp được nhiều thành, đã dự tính đem quân sang chiếm nước Ý và các nước Tây phương. Bấy giờ, quan Tây phương còn chia rẽ nhau, Ðức Thánh Cha Gregorio XIII thấy nguy cơ Hồi giáo Islamisme đe dọa phương Tậy, liền đứng lên kêu gọi các nước Tây phương đoàn kết để chống địch quân. Nhưng kết quả chỉ có vua Tây Thánh. Mặc dầu quân ít, Ðức Thánh Cha cũng đặt hết niềm tin vào Ðức Mẹ, truyền cho giáo dân siêng năng lần hạt nài xin Mẹ cứu chữa, và đặt tướng Joan là người đạo đức chỉ huy mặt trận. Theo lệnh Ðức Thánh Cha, binh sĩ xưng tội rước lễ trước khi trẩy tàu sang giao chiến, bê bối về tình và về tiền đều bị loại. Ngài còn trao cho tướng quân một lá cờ lớn đã làm phép, thêu hình Thánh Giá, và ảnh Mẹ bế Chúa Con; và phái thêm hai linh mục dòng Phanxicô để khuyên bảo binh sĩ, giải tội, làm các phép bí tích lúc cần.

Tầu chiến của Công Giáo đến vụng Lê-pan nhằm ngày 7/10/1571, thì gặp tàu địch hãm giữ. Tướng Joan liền kéo cờ Thánh giá lên cao, binh sĩ Công Giáo vừa trông thấy cờ liền đồng loạt cúi đầu kính lạy, kêu tên cực trọng Chúa và Mẹ, nài xin ơn phù giúp rồi đeo tràng hạt vào cổ mà giao chiến. Bên địch có 300 tàu, quân đông nghẹt, lại được xuôi gió, nên cầm chắc chiến thắng trong tay. Bên Công Giáo quân ít, có 200 tàu lại bị ngược gió, theo sức tự nhiên thể nào cũng bị thua. Nhưng họ kêu nài Ðức Mẹ giúp, bỗng gió đổi chiều.

Hai bên giao chiến hơn một giờ thì tướng của địch bị đạn rồi bị lính Tây ban nha. Chém đầu bêu lên cao. Ðịch quân thấy mất tướng đâm nản, toan tháo lui. Nhưng thừa thắng xông lên, quân Công Giáo tiến đến đánh chết được ba vạn quân, bắt 130 chiếc tàu, đánh đắm 90 chiếc, giải phóng cho hai vạn người Công giáo bị bắt làm nô lệ. Ðể tạ ơn Mẹ đã cho chiến thắng vịnh Lê-pan, Ðức Thánh Cha Grêgôriô XIII đã truyền cho vào kinh cầu Ðức Bà câu " Ðức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng tôi", và lập ra lễ Mân Côi ngày 7/10 hàng năm để ghi nhớ ơn Ðức Mẹ.

Sau Ðức Thánh Cha Clemente XI truyền phải kính lễ Mẹ Mân côi khắp Giáo Hội.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)