Truyện Kể về Mẹ
 
 


KHỎI CÁ MẬP

Britô, một thanh niên ngoan đạo ngoài 20 tuổi, trẩy tầu từ Pháp sang Mỹ để buôn bán. Trước khi đi cha mẹ khuyên chàng dâng mình cho Đức Mẹ, và mang áo Đức Mẹ hầu tránh mọi gian nan hiểm hóc tin tưởng vào Mẹ. Đến nơi, các bạn tàu được phép nghỉ ngơi và rủ nhau tắm biển.

Người địa phương can ngăn không nên tắm chỗ ấy vì lắm cá mập. Britô không nghe, cứ điềm nhiên bơi lội vui vẻ. Đang nô dỡn với sóng nước xa bờ mấy chục thước, bỗng có con cá mập tiến lại gần chàng. Chàng thất đảm kinh hồn, liền kêu van sự phù giúp của Mẹ Thiên Chúa, thế rồi lòng đầy tin tuỏng một tay giơ cao áo Đức Mẹ như khiên thuẫn để chống lại muông dữ, một tay mặt thì cố sức bơi. Thật là lùng! cá mập trông thấy áo Đức Mẹ thì ngưng bước tiến, lui ra xa. không dám lại gần miếng mồi ngon nữa.

Britô vào bờ bằng an, liền sấp mình tạ ơn Đức Mẹ đã cứu mình thoát chết. Từ đó, hễ xuống tàu Britô đem theo nhiều áo Đức Mẹ phát cho anh em thủy thủ và kể lại chuyện mình. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)