dongcong.net
 
 


BÔ-RANH, BỈ

“Tại đây, dưới bụi táo gai, trong những lần hiện ra sau cùng, Đức Trinh Nữ đã tỏ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ ra.”

Sau sự kiện Fa-ti-ma, một “dấu chỉ khác đã được ban cho thế hệ này.” Năm 1932 tại Bô-ranh (Beauraing), Đức Trinh Nữ hiện ra cả thảy 33 lần từ ngày 29 tháng 11 năm 1932 đến ngày 3 tháng 1 năm 1933.

Nụ cười của Đức Mẹ đã lôi cuốn năm trẻ em thuộc hai gia đình khô đạo. Gia đình thứ nhất với hai em gái và một em trai, còn hai em gái khác thuộc gia đình kia. Gia đình sau này có người con gái thứ ba không được nhìn thấy Đức Mẹ lần nào.

Bốn trong số năm trẻ ấy hiện vẫn còn sống. Và một bà mẹ của họ cũng còn sống. Người thứ năm đã qua đời hồi tháng 6 năm 1978. Một trong bốn người được thụ khải còn sống là một quả phụ. Tất cả năm người đều lập gia đình, họ tỏ ra khôn ngoan, can đảm và hoàn toàn vô vị kỷ. Họ vẫn hoàn toàn trung thành với Đức Mẹ và thánh địa của các cuộc thị kiến, nơi có tên là “Khu Vườn.”

Khu Vườn là khoảng sân chơi của một trường học. Bắt đầu từ buổi hiện ra lần thứ ba vào buổi chiều tối, các trẻ được thị kiến Đức Mẹ dọc theo con đường bên cạnh bụi táo gai trong khu vườn. Các trẻ lúc đầu rất nghi hoặc, không thể ngờ rằng mình cũng được diễm phúc làm những Bê-na-đê-ta.

Năm 1942, đức cha Xa-vơ (Charve, + 1977) tạm thời chuẩn nhận các việc sùng kính Đức Mẹ đặc biệt tại Bô-ranh, và đến năm 1949 ngài đã chính thức công nhận tính xác thực của sự kiện.

Trong suốt sáu lần hiện ra sau cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Ma-ri-a là đặc trưng nổi bật nhất, là dấu chỉ và sứ giả cho các giá trị của con tim trong đời sống đức tin và đời sống gia đình ngày nay.

Đức Trinh Nữ đã xưng mình với các trẻ:

“TA LÀ TRINH NỮ VÔ NHIỄM THAI” (21/12/1932).

“TA LÀ MẸ THIÊN CHÚA, NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG” (3/1/1933).

Trong ba lần hiện ra, Đức Mẹ đã yêu cầu:

“HÃY CẦU NGUYỆN NHIỀU - CẦU NGUYỆN LUÔN LUÔN.”

Đức Ma-ri-a yêu cầu Giáo Hội xây “MỘT NGUYỆN ĐƯỜNG” (17/12/1932) “CHO NGƯỜI TA ĐẾN ĐÂY HÀNH HƯƠNG” (23/12/1932).

Mẹ nói với chúng ta về Phúc Âm, “CÁC CON CÓ YÊU MẾN CON MẸ KHÔNG? CÓ YÊU MẾN MẸ KHÔNG? VẬY HÃY HY SINH CHO MẸ. VĨNH BIỆT CÁC CON” (3/1/1933).

Ngày hành hương thường niên là ngày 22 tháng 8. Số du khách và tín hữu hành hương hằng năm ước chừng 200.000 người. Ít nhất đã có hai phép lạ chữa bệnh đã được công nhận.  

A. Xê-nô

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)