dongcong.net
 
 


CA-MÊ-LÔ

Lễ kính Đức Mẹ Ca-mê-lô được đưa vào phụng vụ của Giáo Hội La-tinh năm 1726, và hiện nay thuộc bậc lễ nhớ tùy ý (ngày 16 tháng 7). Lễ này kính nhớ Đức Mẹ núi Ca-mê-lô, linh đạo Thánh Mẫu của dòng Kín Ca-mê-lô và các ơn ích do việc mặc áo Đức Bà đem lại.

1. Núi Ca-mê-lô

Ngọn núi này nằm cách Na-da-rét hơn ba mươi cây số, nơi giáp giới giữa Sa-ma-ri-a và Ga-li-lê-a. Núi Ca-mê-lô (từ tiếng Hy Bá Karem el nghĩa là vườn và nho của Thiên Chúa) là một biểu hiện ân sủng, phúc lành và vẻ đẹp vì các loại thảo mộc xanh tốt trên đó (Is 35:2; Ga 50:19). Đối với Thánh Kinh, trước hết đây là ngọn núi nơi tái lập giao ước với những lần Chúa can thiệp qua tiên tri Ê-li-a (thế kỷ IX trước Công Nguyên). Sau lần dùng lửa thách đố của vị tiên tri, người Ít-ra-en đã trở về với Thiên Chúa duy nhất và tái lập giao ước với Người (1V 18:20-40).

Chúng ta coi đám mây nhỏ đem đến trận mưa ơn phúc hôm ấy như một biểu trưng của Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa Cứu Thế. Ngay từ thế kỷ V, Cơ-ri-si-pô Giê-ru-sa-lem (Chrysippus) đã chào kính Đức Trinh Nữ: “Xin chào kính Đám Mây Đem Mưa ban thức uống cho linh hồn các thánh.” Với linh đạo ẩn tu hồi thế kỷ XII, núi Ca-mê-lô trở thành một nơi sùng kính Mẹ Ma-ri-a. Một tác phẩm được viết khoảng năm 1220 cho các tín hữu hành hương có ghi lại: “Trên núi Ca-mê-lô có một địa điểm xứng hợp, nơi cư ngụ của các ẩn sĩ mang tên Các Tu Huynh Ca-mê-lô. Cũng có một nhà thờ nhỏ kính dâng Đức Trinh Nữ.”

Theo định ước thời phong kiến, việc hiến dâng một thánh đường cho Đức Ma-ri-a không những nói lên ý nghĩa hiến mình phục vụ thánh đường mà còn nói lên việc hiến mình hoàn toàn để Mẹ sử dụng qua lời tuyên thệ tận hiến bản thân. Vì thế, các ẩn sĩ núi Ca-mê-lô đã chọn Đức Mẹ làm bổn mạng và danh hiệu chính thức cho cộng đoàn họ là: “Các Tu Sĩ của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a núi Ca-mê-lô.”

Tước hiệu này không chỉ nói lên việc Mẹ chở che các tu sĩ dòng Ca-mê-lô hoặc sự hiến thân của họ cho Mẹ, mà còn diễn tả một nét tương đồng trong tinh thần Phúc Âm giữa Đức Ma-ri-a và các tu sĩ Ca-mê-lô vì cả hai đều chọn nếp sống trinh khiết.

Núi Ca-mê-lô như vậy đã trở thành ngọn núi của Đức Mẹ, nơi các đan sĩ noi theo bước chân Mẹ và thề hứa yêu mến Mẹ. Đến thế kỷ XVII , đền thánh Đức Mẹ núi Ca-mê-lô được kiến thiết cạnh tu viện rộng lớn của các tu sĩ dòng Ca-mê-lô.

2. Linh Đạo Thánh Mẫu của Dòng Ca-mê-lô

Việc kính nhớ Đức Mẹ núi Ca-mê-lô mời gọi chúng ta hãy tái khám phá chiều kích chiêm niệm trong cuộc sống. Thực sự không gì xa lạ với các tu sĩ dòng Ca-mê-lô cũng như Đức Ma-ri-a hơn là vì đời sống hướng ngoại mà làm mất đi sự kết hợp tình yêu với Thiên Chúa.

Núi Ca-mê-lô gợi lại hình ảnh sứ ngôn Ê-li-a, con người của cầu nguyện kiên bền với khẩu hiệu: “Chúa các đạo vinh hằng sống, Đấng tôi phục vụ... ngày hôm nay” (1V 18:15). Núi Ca-mê-lô còn thúc bách chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và tái lập giao ước với Ngài. Đối với thời đại hôm nay, con người đang gặp nguy cơ vong thân giữa cơn hỗn loạn điên cuồng vô nghĩa, không nhu cầu nào sâu xa và khẩn thiết đối với họ cho bằng nhu cầu cần được nghiệm hưởng Thiên Chúa trong cuộc sống.

Những tác giả thần bí vĩ đại của dòng Ca-mê-lô có một cảm thức sâu sắc đối với đời sống thiêng liêng, như “đường trọn lành” (thánh Tê-rê-sa A-vi-la), “đường lên núi Ca-mê-lô” (thánh Gio-an Thánh Giá) hay “con đường nhỏ” (thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su). Theo linh đạo dòng Kín, Đức Ma-ri-a là hiện thân của một người mẹ, là một mẫu gương cho những tâm hồn chiêm niệm, tức là những Ki-tô hữu thuần thục ngoan thảo lắng nghe Chúa Cha qua Chúa Ki-tô trong Chúa Thánh Thần.

Một văn sĩ đạo đức dòng Ca-mê-lô là A-nô Bốt-ti-ô (Arnold Bostio, + 1499) kêu gọi: “Đừng để ngày nào, đừng để đêm nào, đừng để chuyến đường nào, đừng để môn học nào, đừng để cuộc chuyện vãn nào, đừng để niềm vui nào, đừng để công việc nào, và đừng để giờ nghỉ ngơi nào mà ta không bắt chước thực hiện giống y như thể Mẹ Ma-ri-a cũng đang thực hiện chính công việc ấy. Ngay chính cửa ngõ của trí nhớ, hãy để Mẹ chiếm chỗ nhất... Từng ngày, bạn sẽ trở nên vĩ đại hơn, nội tâm hơn, mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn và trong sạch hơn. Bạn sẽ trở nên tốt hảo hơn vì Mẹ là người chỉ dạy bạn những đường lối của Chúa” (Sự Bảo Trợ của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a).

Trong số những văn sĩ Thánh Mẫu dòng Ca-mê-lô, đặc biệt phải kể đến tác giả Mi-ca-e thánh Âu-gu-tinh (+1684) với tác phẩm danh tiếng “Đức Ma-ri-a và Đời Sống được Đức Ma-ri-a Huấn Luyện.” Tác phẩm bàn về cuộc sống kết hợp khăng khít với Đức Ma-ri-a như một “phương thế tân kỳ” để sống cho Thiên Chúa. Tác giả không trình bày lối sống liên lỷ này theo một quan điểm riêng nào, nhưng trên giáo huấn của Giáo Hội về vai trò Trung Gian và Mẫu Tính Tinh Thần của Đức Ma-ri-a.

Với sự nhìn nhận Đức Ma-ri-a là Mẹ, là Chị, là Quan Thày cho đoàn sủng dòng Ca-mê-lô, người ta có thể xác quyết “dòng Ca-mê-lô là một dòng hoàn toàn của Mẹ.”

Lý do chính yếu phía sau việc “kính nhớ Đức Mẹ núi Ca-mê-lô” là lòng tri ân vì những ơn Mẹ đã ban cho dòng Ca-mê-lô. Trong đó phải kể đến  thành công năm 1374 tại Căm-rít (Cambridge) xin được Tòa Thánh phê chuẩn việc hợp pháp hóa tước hiệu Đức Mẹ núi Ca-mê-lô để ban riêng cho dòng Ca-mê-lô.

Một ơn đặc biệt khác Đức Trinh Nữ đã ban cho các tu sĩ dòng Ca-mê-lô chiếu sáng giữa lòng Giáo Hội là sự kiện được trình bày trong tác phẩm Viridarium của Gio-an Gơ-rô-si (John Grossi) viết khoảng năm1400 như sau: thánh Si-mon Sơ-tốc (Simon Stock) nài xin Đức Trinh Nữ vinh quang, Mẹ Thiên Chúa, Quan Thày của hội dòng ban một ơn  riêng cho những tu sĩ mang danh hiệu Đức Trinh Nữ vinh quang. Và một ngày kia Mẹ Thiên Chúa đã hiện đến giữa các thiên thần cầm một áo vải và phán: “Đây là đặc ân Mẹ ban cho con và con cái dòng Ca-mê-lô. Bất cứ ai qua đời khi đang mặc áo này sẽ được cứu rỗi.”

Bằng  hình thức của một câu chuyện lịch sử, chúng ta quay về niềm xác tín của dòng Ca-mê-lô: bất cứ ai bền đỗ với hội dòng, tượng trưng bằng bộ áo Đức Bà, sẽ được sự sống muôn đời. Hiển nhiên, đó không phải là vấn đề ơn ích chỉ hệ ở việc mặc áo Đức Bà. Sự sống muôn đời tùy thuộc vào việc thực thi lý tưởng dòng Ca-mê-lô, đó là việc chiêm niệm, lắng nghe Lời Chúa và sốt sắng phục vụ anh chị em, một lý tưởng làm ta dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện  của Đức Trinh Nữ đang chở che ấp ủ ta.

Các ki-tô hữu có lý khi trân trọng những giá trị của việc tôn sùng áo Đức Bà và tin tưởng vào quyền thế chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa trong vấn đề phần rỗi hệ trọng. Tuy nhiên, chúng ta phải liên kết niềm tin tưởng ấy với việc noi gương các nhân đức của Mẹ trong Phúc Âm, và tránh mọi cám dỗ sính tìm dấu lạ.  

Đơ Phi-ô-rê

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)