dongcong.net
 
 


THĂM VIẾNG

Xem:
- Magnificat

Mọi chi tiết trong biến cố Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét đều cảm động và phấn khích. Sự “vội vã” của Mẹ, lời Mẹ chào bà Ê-li-sa-bét, việc “nhảy mừng” của Gio-an, lời ngợi khen lớn tiếng của bà Ê-li-sa-bét và lời tạ ơn của Mẹ là những biểu hiện sự hoạt động của Chúa Thánh Thần lúc khởi đầu kỷ nguyên Đấng Mê-si-a. Cuộc thăm viếng không những chỉ là bước chuyển tiếp, hơn nữa còn là một bước tiến quan trọng mặc khải về Đấng Mê-si-a được tôn nhận với tước hiệu “Chúa” lần đầu tiên trong Phúc Âm Lu-ca.

1. Hiệu Năng Lời Chúa

Trình thuật Thăm Viếng được coi như điển hình trước tiên minh chứng hiệu năng của Lời Chúa mà thánh Lu-ca đã dụng ý trình bày một cách liên tục với hai lời tiên báo trước đó về sự kiện ra đời của Gio-an Tẩy Giả và của Chúa Giê-su. Lời tiên báo cho Da-ca-ri-a và lời tiên báo cho Đức Ma-ri-a cùng liên hệ đến mẫu tính tương lai, vì vậy Đức Ma-ri-a đã vội vã đến chia vui với bà Ê-li-sa-bét. Mẫu tính ấy là điều làm cho bà Ê-li-sa-bét mừng vui khi nhận ra Đức Ma-ri-a “là Mẹ của Chúa.” Lời Chúa đã được thực hiện qua mẫu tính này.

Bà Ê-li-sa-bét, khi lên tiếng ngợi khen diễm phúc nguyên khởi của Đức Ma-ri-a: “Phúc cho em vì đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện” (Lc 1:45) đã xác nhận Lời Chúa đã được thực hiện. Ngoài ra trong trình thuật này, chúng ta còn thấy những lời Da-ca-ri-a nói về Hài Nhi Gio-an... “đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ...” (Lc 1:15) cũng được thực hiện.

2. Thánh Hiến Gio-an Làm Sứ Ngôn

Cựu Ước cũng từng nói đến một vị khác đã được thánh hiến ngay từ lòng mẹ, đó là trường hợp tiên tri Giê-rê-mi-a (Gr 1:15). Ở đây cũng tương tự, nguyên sự hiện diện của Đấng Mê-si-a ngay từ giây phút Đức Ma-ri-a cất tiếng chào bà Ê-li-sa-bét cũng đủ làm cho hài nhi Gio-an mừng vui. Phản ứng đó là đỉnh cao của phần đầu trình thuật Thăm Viếng, một phản ứng hết sức phù hợp với thời đại Đấng Mê-si-a và khởi đầu ơn cứu độ cánh chung mà Thiên Chúa thực hiện (Ga 8:56 và Kh 19:7). Đó cũng là biểu hiện của mối liên hệ gắn bó giữa Gio-an và Chúa Giê-su: “Tân lang thì có tân nương. Còn người phù rể thì chờ ở đó, lắng nghe tân lang và mừng vui vì nghe tiếng tân lang” (Ga 3:29).

Giống như Giê-rê-mi-a, Gio-an cũng được ban Thần Khí tiên tri. Qua những lời của mẹ mình là bà Ê-li-sa-bét khi được “tràn đầy Thánh Thần” (Lc 1:41), Gio-an đã thực hiện chức năng ngôn sứ của mình: “Và con, hỡi hài nhi, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao...” (Lc 1:76). Đấng Tối Cao ở đây là Giê-su “Thiên Chúa.”

3. Mặc Khải về Chúa Giê-su

Trọng điểm của trình thuật này được thánh Lu-ca qui hướng về mầu nhiệm Chúa Giê-su. Điều này thể hiện rất rõ qua tính cách trang trọng của những lời ngài đặt trên môi miệng bà Ê-li-sa-bét khi nói về Đức Ma-ri-a. Bà Ê-li-sa-bét “được đầy Thánh Thần.” Bà “kêu lớn tiếng,” giống như những lời tung hô trong phụng vụ hay lời tuyên xưng niềm tin trước nhan Chúa (x. 1Sbn 16:4,5,42). Bà sử dụng danh xưng “Chúa,” một danh xưng cao trọng của Con Thiên Chúa Phục Sinh (TĐCV 2:36; Ga 20:13; Pl 3:8). Bà đã nói đến hai phước lành kép đôi: “Phúc cho em giữa mọi người nữ và phúc thay Hoa Trái lòng dạ của em” (1:42). Những lời này đã nói lên sự thánh thiện của Hài Nhi trong lòng Đức Ma-ri-a, là âm vang những lời sứ thần Gáp-ri-en đã tiên báo: “Ngài sẽ nên cao trọng và là Con Thiên Chúa” (1:32,35).

4. “Phúc cho Em vì Đã Tin...”

Đồng thời, bà Ê-li-sa-bét cũng cho chúng ta biết về mầu nhiệm Đức Ma-ri-a và lý do chính yếu khiến Mẹ được chúc phúc. Mầu nhiệm Đức Ma-ri-a hoàn toàn phát xuất từ mối liên hệ mẫu tính đặc tuyển nối kết Mẹ với “Hoa Trái của lòng Mẹ” (1:42). Để lột được cái “tinh túy” trong lời chào của bà Ê-li-sa-bét, bản văn lẽ ra phải được dịch là: “Phúc cho em giữa mọi người nữ bởi vì Hoa Trái lòng dạ của em đầy tràn phúc đức.” Phúc đức và thánh thiện của Chúa Con được thể hiện nơi Mẹ Ngài. Hay đúng hơn, Chúa Con là nguyên nhân sự thánh thiện của Mẹ Ngài. Theo suy tư của các thánh sử và của các tín hữu tiên khởi, không tước hiệu nào dành cho Đức Ma-ri-a xứng hợp bằng tước hiệu: “Mẹ Chúa Giê-su” (x. Ga 2:1), “Mẹ Chúa tôi.”

Nhưng đó là một mẫu tính trước hết đã được tuyên nhận trong niềm tin. Đức Ma-ri-a đã tin, đã thưa lời xin vâng trọn vẹn với Lời Chúa, không chút nghi ngờ như Da-ca-ri-a.

Chính vì niềm tin của Đức Ma-ri-a đã khiến bà Ê-li-sa-bét phải thốt lời ngợi khen, “phúc cho em vì em đã tin rằng những Lời Chúa phán với em sẽ được thực hiện” (1:45). Thánh Lu-ca không thấy có mâu thuẫn nào giữa thiên chức làm mẹ của Đức Ma-ri-a và việc Mẹ hằng lắng nghe Lời Chúa (x. 11:27-28). Vì thế, ngài đã liên kết hai điều ấy với nhau.

5. Lời Tạ Ơn của Đức Ma-ri-a

Trình thuật Thăm Viếng được mở rộng thêm với lời tạ ơn của Đức Ma-ri-a qua ngợi khúc Magnificat. Đức Ma-ri-a ca tụng Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ đã can thiệp vào mẫu tính kỳ diệu sắp được thể hiện nơi Mẹ: “Đấng Quyền Năng đã làm nơi tôi những việc vĩ đại” (1:49).

Tầm nhìn của Đức Ma-ri-a không giới hạn nơi bản thân mình nhưng bao quát toàn bộ lịch sử Ít-ra-en, và lời tạ ơn của Mẹ chứa đựng tâm tình của một dân tộc mừng hát những kỳ công vĩ đại Thiên Chúa của họ đã thực hiện. Người Nữ “phúc đức hơn mọi người nữ” hoàn toàn thuộc về lịch sử Ít-ra-en, trong đó có vô vàn người nam, người nữ đã được hưởng nghiệm và ngợi ca hồng ân Thiên Chúa Cứu Độ. Như các vị ấy, Đức Ma-ri-a đã dâng lời ca khen lên Thiên Chúa, Đấng thành tín với giao ước của Ngài, thành tín với lời Ngài đã hứa với các tổ phụ.

6. Đức Ma-ri-a, Hòm Bia Giao Ước

Lời sứ thần Gáp-ri-en nói với Đức Ma-ri-a cho thấy nét tương tự giữa Đức Ma-ri-a và Hòm Bia Giao Ước. Đức Ma-ri-a được tràn đầy sự hiện diện Thiên Chúa, còn Hòm Bia thì đầy vinh quang Đấng Gia-vê. Trong trình thuật Thăm Viếng, sự tương đồng ấy còn được nhấn mạnh rõ nét hơn nữa:

- Dân thành Giê-ru-sa-lem mở hội mừng Hòm Bia trở về (2Sm 6:12) còn bà Ê-li-sa-bét “kêu lớn tiếng” (một cụm từ được Kinh Thánh dùng mỗi khi nói về Hòm Bia Giao Ước: xem mục số 3, Mặc Khải Mới về Chúa Giê-su ở trên), và con trẻ trong lòng bà “nhảy mừng.”

- Bà Ê-li-sa-bét nói với Đức Ma-ri-a: “Tôi là ai mà Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi?” (1:43) giống như lời vua Đa-vít đã kêu lên trước Hòm Bia, “sao Hòm Bia Thiên Chúa lại đến với tôi?” (2Sm 6:9).

- Chuyến viếng thăm của Đức Ma-ri-a là nguồn phúc đức giống như Hòm Bia đã mang nguồn phúc đến cho gia đình ông Ô-bê-đê (2Sm 6:11).

- Thời gian “chừng ba tháng” có liên hệ đến trình thuật 2Sm 6 vì Hòm Bia Giao Ước cũng ở lại nhà ông Ô-bê-đê ba tháng.

Cha Rơ-nê Lô-ran-tanh (René Laurentin) mạnh mẽ ủng hộ cho sự so sánh tương đồng này. Nhưng mới đây, thần học gia Gio-an Mác Hớt (John Mc Hugh) đã phớt lờ, nếu không nói đã đặt lại vấn đề tương đồng này. Trong khi sự tương đồng có thể không cần thiết tuyệt đối, nhưng bản văn đâu phải chứa đựng chỉ vỏn vẹn một bằng chứng, hơn nữa sự tương đồng ấy còn được xác định nhờ ánh sáng giúp giải thích rõ hơn vai trò của Đức Ma-ri-a trong chuyến viếng thăm. Hòm Bia Giao Ước chỉ là biểu tượng (và bị giới hạn theo nơi chốn), còn Đức Ma-ri-a thì làm nên hiện thực bằng chính con người của Mẹ: Mẹ là dấu chỉ hiệu năng sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Dân Người.

J. Pơ-rê-vô

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)