dongcong.net
 
 


THỤ THAI ĐỒNG TRINH

Xem:
- Truyền Tin
- Đồng Trinh Trọn Đời

Đức Ma-ri-a thụ thai Chúa Giê-su mà vẫn còn đồng trinh, “không biết đến người nam.” Hai Phúc Âm có minh chứng điều này, và các tín biểu cổ xưa nhất cũng tuyên xưng như thế: “Tôi tin... Chúa Giê-su Ki-tô... đã đầu thai bởi phép Chúa Thánh Thần, được sinh ra bởi Đức Bà Ma-ri-a Đồng Trinh và đã làm người.”

Các nhà Cải Cách Tin Lành thế kỷ XVI như Lu-tê-rô, Guyn-li (Zwingli), Can-vanh... đã giảng dạy về sự đồng trinh của Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa Giê-su mà không hề nghi vấn. Việc Chúa Giê-su được đầu thai trinh khiết gắn liền mật thiết với mầu nhiệm Nhập Thể.

1. Chứng Cứ Phúc Âm

Thực sự Phúc Âm Mát-thêu và Lu-ca đều nói tương tự: “Trước khi họ về chung sống với nhau, Ma-ri-a đã thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1:18); “Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà” (Lc 1:35).

Giữa hai chứng cứ trên có nhiều điểm tương đồng rõ rệt mặc dù lời văn và văn cảnh có khác biệt nhau.

a) Việc Chúa Giê-su được đầu thai là công việc của Chúa Thánh Thần. Thánh Giu-se chỉ là người cha theo luật pháp mà thôi.

b) Việc thụ thai xảy ra sau khi Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se “đính hôn.” Nhưng khi Chúa sinh ra, thì các ngài đã sống với nhau theo hôn ước.

c) Chúa Giê-su giáng sinh vào triều đại vua Hê-rô-đê tại thành Bê-lem quê hương vua Đa-vít.

d) Sau khi Chúa sinh ra, Thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a về cư ngụ tại thành Na-da-rét.

Theo Pê-rô (C. Perrot): “Xét trên bình diện lịch sử, nhà chú giải Kinh Thánh có thể xác nhận đã có tồn tại một niềm tin về sự kiện thụ thai (trinh sạch) như thế không những trong các động đồng Phúc Âm Mát-thêu và Lu-ca, mà còn trong một lưu truyền xuất hiện trước đó và được cả hai vị thánh sử dùng làm tài liệu để viết Phúc Âm. Có lẽ lúc đầu vấn đề được truyền tụng trong các nhóm tín hữu gốc Do Thái ở Giu-đê-a như cộng đoàn thánh Mát-thêu. Các nhóm này đã quen với các trình thuật của người Do Thái về những cuộc ra đời kỳ diệu, và tiếp nhận chứng cớ của sự đồng trinh ấy.”

2. Thực Tại Sự Kiện Thụ Thai Trinh Khiết

Đối với một số nhà giải thích Thánh Kinh hiện hay, việc đầu thai trinh khiết của Chúa Giê-su chỉ là một cách trình bày bóng bẩy hoặc mang tính biểu trưng về chân lý thần học, rằng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Không đào sâu chi tiết, chúng tôi chỉ xin đưa ra một vài nhận định về vấn đề hệ trọng này, có liên can đến lòng tôn sùng Đức Ma-ri-a.

a) Thực sự thì Phúc Âm Mát-thêu chương 1 và 2 đã giới thiệu các biểu tượng Thánh Kinh, đặc biệt là trong trình thuật các Đạo Sĩ, như ngôi sao, vàng, nhũ hương, mộc dược. Nhưng sự kiện giáng sinh trinh khiết của Đấng Mê-si-a đã được các tiên tri loan báo từ xa xưa (bản văn Hy Bá, sách tiên tri I-sa-i-a 7:14 viết: “Này đây, một Trinh Nữ sẽ sinh con”), và như thế coi như đã tạo ra một mâu thuẫn: vì Đấng Cứu Thế phải là dòng dõi vua Đa-vít. Chính Thánh Giu-se là người đã giải quyết được mâu thuẫn ấy qua việc Ngài, theo luật pháp, nhận Chúa Giê-su làm “con vua Đa-vít.” Vì vậy, những ki-tô hữu gốc Do Thái thời ấy không hề thắc mắc nghi nan gì về sự kiện đầu thai trinh khiết của Chúa Giê-su.

b) Khởi đầu Phúc Âm của mình, thánh Lu-ca đã nói rõ về việc ngài sắp trình bày “các biến cố đã thực hiện giữa chúng tôi, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến” (Lc 1:1-2). Như thế, trong trình thuật Truyền Tin, ngài minh chứng cho điều ngài tin là một sự kiện có thực, một sự kiện quan trọng đối với não trạng người Hy Lạp. Rõ ràng là có nhiều hàm ý Thánh Kinh liên hệ với nhau như: Nữ Tử Si-on, Đám Mây che phủ Nhà Tạm Chúa, sự kiện I-sa-ác ra đời cách lạ, và nhiều ý khác nữa. Hầu như không thể xác quyết được những điểm mang nhiều hàm ý ấy là những chi tiết trong sự kiện Truyền Tin hay chỉ là cách diễn tả của Đức Ma-ri-a, của truyền thống Gio-an, hay của thánh Lu-ca. Nhưng chắc chắn là thánh Lu-ca đã xác nhận có sự thụ thai trinh khiết và hành vi đức tin của Mẹ Ma-ri-a.

c) Dựa trên chứng cứ các Phúc Âm, chúng ta tin vào thực tại sự kiện thụ thai trinh khiết cũng tương tự như chúng ta tin vào mầu nhiệm Chúa Giê-su Phục Sinh. Ta không thể theo lối chú giải biểu tượng thuần túy vì như thế là chúng ta đã chối bỏ tất cả thực tại khách quan của chứng từ mà Giáo Hội sơ khai đã tiếp nhận và tất cả sự mới mẻ của mầu nhiệm Chúa Giê-su Cứu Độ (x. 1Cr 15:14: “Nếu Chúa Ki-tô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trở nên trống rỗng và niềm tin của anh em cũng trống rỗng”). Thiên Chúa lẽ nào lại đi đánh lừa những kẻ tin tưởng vào chứng cứ của các Tông Đồ. Ngài thực sự đã can thiệp một cách phi thường vào sự kiện Con Ngài nhập thể.

3. Ý Nghĩa Sự Kiện Thụ Thai Trinh Khiết

Như Đức Ma-ri-a, Giáo Hội không ngừng suy niệm về sự kiện Chúa Giê-su được đầu thai trinh khiết, một sự kiện vô tiền khoáng hậu để cố gắng hiểu ra ý nghĩa đầy đủ của sự kiện ấy dưới ánh sáng của lịch sử Dân Chúa được Thánh Kinh ghi chép lại.

a) “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể,” câu này gợi lại biến cố ra đời kỳ diệu của I-sa-ác (Lc 1:37; Ga 18:14). Bài ca Magnificat gợi lại bài ca của bà An-na, người đàn bà son sẻ đã sinh hạ tiên tri Sa-mu-en. Sự kiện Đức Giê-su được đầu thai trinh khiết là một điển hình quan trọng trong các sự kiện ra đời kỳ diệu mà quyền năng Thiên Chúa tối cao đã thực hiện để cứu vớt dân Người.

Ơn cứu độ chỉ phát xuất từ Thiên Chúa chứ không từ khả năng nhân loại. Chính Thánh Danh Giê-su, nghĩa là Thiên Chúa Cứu Độ cũng nói lên điều ấy.

Theo phương diện này, sự trinh bạch của Đức Ma-ri-a là một dấu chỉ nói lên sự nghèo khó cùng cực của con người trước Thiên Chúa là Đấng dùng ân sủng Người để cứu độ họ (x. Lc 18:26-27). Tâm hồn nghèo khó là bí quyết để hy vọng.

Thiên Chúa là Chủ Tể tuyệt đối của sự sống. Đây là hành vi đức tin căn bản của Áp-ra-ham: “Tin không nao núng, ông đã nhìn đến thân xác chết cằn của mình... và lòng dạ cằn cỗi của Sa-ra, đối với lời hứa của Thiên Chúa, ông đã không cứng tin mà hoài nghi; trái lại, ông đã nên vững mạnh trong lòng tin... Những lời đã “đã được kể cho ông’’ không chỉ được viết vì ông mà thôi, mà còn vì chúng ta nữa: sẽ được kể cho cả ta nữa, những kẻ tin vào Đấng đã cho Đức Giê-su, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết’’ (Rm 4:19-24). Đầu thai trinh khiết và phục sinh là hai phép lạ về sự sống mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện qua Thánh Thần của Người là “Đấng ban sự sống.’’

b) “Ngài sẽ được gọi là Con Thiên Chúa’’ (Lc 1:35), “một người con được gọi là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1:23). Việc thụ thai đồng trinh là một dấu chỉ hết sức rõ ràng về mầu nhiệm con người Đức Giê-su, Đấng không có một người cha nào khác ngoài Thiên Chúa. Những lời đầu tiên ghi lại trong Phúc Âm Lu-ca là: “Ông Bà không biết rằng Tôi phải ở trong nhà Cha Tôi sao?,” để trả lời cho câu nói của Đức Ma-ri-a, “này Cha Mẹ đã vất vả tìm Con” (Lc 2:48-49).

Lúc cầu nguyện, Chúa Giê-su xưng với Chúa Cha là “Áp-ba” (Abba, Mc 14:36) có nghĩa là Cha, và người Do Thái đã tố cáo Ngài “dám gọi Thiên Chúa là Cha mình” (Ga 5:18). Đối với Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se, cũng như với tất cả chúng ta, sự kiện thụ thai đồng trinh vẫn luôn là một dấu chỉ giúp cho trí năng nhân loại hiểu được phần nào mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người.

c) “Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.” “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà.” Vai trò của Chúa Thánh Thần cũng mang nhiều ý nghĩa tương tự. Ở đây, các nhà thần học Hy Lạp nhìn thấy một phản ánh việc Ngôi Con nhiệm sinh từ đời đời trong tình yêu Ngôi Cha. Việc nhập thể trinh khiết, ngày Hiện Xuống, và các bí tích là công trình liên kết của Chúa Thánh Thần, những công trình của tình yêu muôn thuở của Ngôi Cha và Ngôi Con.

d) “Phúc cho Bà vì đã tin.” Trong biến cố Truyền Tin cho Đức Ma-ri-a cũng như khi loan báo cho Thánh Giu-se, Thiên Chúa đã đề nghị việc thụ thai đồng trinh cho Đức Giê-su và mong chờ sự thuận ý trong đức tin của hai Đấng, sự kiện ra đời siêu nhiên ấy trở thành đối tượng trung tâm và là thước đo niềm tin của các vị vào Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ. Đối với chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa muốn chúng ta có một thái độ chấp nhận tự do và bền vững trong đức tin để Đức Giê-su có thể phát triển trong chúng ta qua hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Đức tin Mẹ Ma-ri-a trước sự kiện thụ thai đồng trinh là một mẫu mực tuyệt vời cho đức tin Giáo Hội trước công trình cứu độ của Thiên Chúa.

J. Lô-ren-sô

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)