dongcong.net
 
 


TIẾN SĨ THÁNH MẪU

Xem:
- Tôi Trung Đức Ma-ri-a

Danh hiệu “Tiến Sĩ Thánh Mẫu” được tặng cho một số vị đại thánh và tiến sĩ của Giáo Hội từ nhiều năm nay như An-phong-sô, An-sen-mô, Bê-na-đô và Đông Sơ-cô-tô.

Thánh An-phong-sô (như trong mục từ Tôi Trung của Đức Ma-ri-a đã nói) được danh hiệu này do những tác phẩm đáng yêu và uyên bác ngài đã viết về Mẹ Thiên Chúa, nhất là kiệt tác “Vinh Quang Đức Mẹ.”

Thánh Bê-na-đô cũng thế. Ngài được danh hiệu này do những lời kinh và tác phẩm tuyệt diệu ngài viết về Đức Mẹ, nhất là tác phẩm “Bài Ca của Những Bài Ca.”

Một vị khác là thánh An-sen-mô (1033-1099), tổng giám mục Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), tiến sĩ hội thánh, bậc thày của học phái Kinh Viện. Các tác phẩm văn chương của ngài lai láng những lời và hình ảnh về Đức Ma-ri-a. Các lời kinh tôn kính Đức Mẹ của ngài vừa tuyệt vời vừa sốt sắng. Những lời kinh này được truyền bá xa rộng giúp cho các tín hữu Công Giáo ý thức hơn về uy quyền cầu bầu của Đức Ma-ri-a.

Mặc dù thánh An-sen-mô sống trước khi giáo lý Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được chính thức định tín rất lâu. Khi đó giáo lý này chưa được tỏ rạng, nhưng ngài đã dọn đường cho Giáo Hội đi đến chỗ chấp nhận giáo lý ấy qua việc đưa ra một nguyên lý nền tảng (sau được Đức Pi-ô IX trích lại trong tông huấn Ineffabilis Deus về tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội): “Điều hợp lẽ là sau Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a đắc thủ một sự trinh bạch hơn mọi thụ tạo khả hữu bởi vì Mẹ là Mẹ của Con Thiên Chúa, Đấng ngang hàng với Thiên Chúa Cha, vừa là Con Thiên Chúa vừa là Con Đức Thánh Trinh Nữ.” Luận cứ này là cống hiến lớn lao nhất của thánh An-sen-mô đối với Thánh Mẫu học.

Tuy nhiên, người thường được xưng tụng là tiến sĩ Thánh Mẫu chính là chân phước Gio-an Đông Sơ-cô-tô (1265-1308). Trước tiên, ngài là một trong những triết gia Kinh Viện và tiến sĩ vĩ đại nhất của Giáo Hội. Hệ thống thần học của ngài được xây dựng toàn bằng những phân tích siêu hình học vừa uyên thâm vừa tinh tế, và lấy mầu nhiệm Nhập Thể làm một chủ đề quan trọng. Theo ngài, mầu nhiệm Nhập Thể đã được định lệnh từ thưở đời đời, thậm chí độc lập với công trình cứu chuộc. Như vậy, Đức Ma-ri-a đã liên kết với Con ngay trong những định lệnh muôn đời ấy. Tư tưởng này được coi như đã giải phóng cho những “suy tư thần học về Đức Ma-ri-a.”

Kế đến, Sơ-cô-tô đã chấp nhận mầu nhiệm Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội rất lâu trước khi Giáo Hội định tín giáo lý ấy, và ngài đã trình bày những luận cứ thần học bảo vệ đặc ân này của Đức Ma-ri-a. Không đồng ý với những tư tưởng thần học đang thịnh hành đương thời, nhà thần học dòng Phan-xi-cô đã minh chứng rằng việc gìn giữ Mẹ Thiên Chúa khỏi vương lây nguyên tội không những không đối nghịch với phẩm giá và địa vị siêu việt của Chúa Ki-tô mà còn đề cao phẩm giá và địa vị siêu việt ấy đến mức độ tột cùng. Mẹ Thiên Chúa đã được cứu độ theo một cách thế thần kỳ nhất qua việc thiên phú ân sủng ngay từ giây phút đầu tiên khi Mẹ được đầu thai.

“Vị trung gian hoàn hảo nhất có thể sử dụng một hành vi trung gian hoàn hảo nhất đối với người mà ngài làm trung gian cho. Vì thế, Chúa Ki-tô đã có mức độ làm trung gian hoàn hảo nhất đối với người mà Ngài làm trung gian cho. Nhưng Ngài đã không thực hiện một mức độ trung gian hoàn hảo nào cho bất cứ ai lớn lao hơn là cho Đức Ma-ri-a... Điều này có lẽ đã không như thế trừ phi Chúa đã lập công để gìn giữ Mẹ khỏi nguyên tội. Tôi trình bày vấn đề này theo ba cách: thứ nhất, bằng cách so sánh với Thiên Chúa, Đấng mà Chúa Ki-tô giao hòa với; thứ hai bằng cách so sánh với cái ác là cái vì nó mà Ngài giao hòa; và thứ ba, bằng cách so sánh với trách vụ của kẻ mà Ngài đã giao hòa.”

Giáo thuyết thần học của Sơ-cô-tô không được chấp nhận ngay. Tuy nhiên các tu sĩ dòng Phan-xi-cô đã ủng hộ và bảo vệ nó. Đến thế kỷ XV sau Công Đồng Bát-lơ (Basle) thì giáo thuyết này trở thành ý kiến thịnh hành. Vì thế, ngài được xưng tụng là tiến sĩ về một trong những đặc ân được ca ngợi nhất của Đức Ma-ri-a - đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chân phước Đông Sơ-cô-tô là vị tiến sĩ tuyệt vời của Đức Mẹ.

A. Buy-ô-nô

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)