dongcong.net
 
 


CÔNG TÁC DẠY GIÁO LÝ VÀ ĐỨC MA-RI-A

Theo “Chỉ Dụ Tổng Quát về Việc Dạy Giáo Lý” của thánh bộ Giáo Sĩ ban hành năm 1971, việc dạy giáo lý được coi là một trong bốn hình thức của sứ mệnh Chúa Giê-su đã truyền cho toàn thể Giáo Hội cũng như từng tín hữu.

1) Hình thức truyền giảng tin mừng với mục đích khơi dậy những điều thuộc đức tin ban đầu nhằm gắn bó con người với Lời Chúa.

2) Hình thức dạy giáo lý với mục đích làm cho đức tin nên sống động, ý thức tích cực nhờ ánh sáng của việc giáo huấn.

3) Hình thức phụng vụ trong bối cảnh cử hành các nghi lễ, nhất là trong thánh lễ (chẳng hạn qua bài giảng).

4) Hình thức thần học là việc nghiên cứu tìm tòi có hệ thống và khoa học các chân lý đức tin.

Như thế, “việc dạy giáo lý là giáo dục đức tin trẻ em, thanh niên và người lớn, đặc biệc là việc dạy giáo lý Ki-tô giáo, có tổ chức và hệ thống nhằm khai tâm họ vào cuộc sống ki-tô hữu sung mãn” (Đức Gio-an Phao-lô II, Catechesi Tradendae,18).

1. Cuốn Giáo Lý Sống và Mẫu Gương cho Các Giáo Lý Viên

Hội nghị về công tác dạy giáo lý năm 1977 đã xưng tụng Đức Ma-ri-a là “sách giáo lý sống và là mẫu gương của những người dạy giáo lý” (gồm những vị điều hành việc giáo dục tôn giáo, các giáo lý viên, và các bậc phụ huynh). Hai danh xưng trên đã tóm kết được mối quan hệ giữa Đức Ma-ri-a và công tác dạy giáo lý.

* Sách Giáo Lý Sống: Đức Ma-ri-a đã giải chiếu tinh thần Chúa Ki-tô một cách hoàn toàn độc đáo bởi vì Mẹ “đầy ơn phúc” (Lc:1:28) và là “mẫu gương của Giáo Hội” (LG 63). Chúa Thánh Thần đã giãi chiếu trọn vẹn nơi Mẹ những đặc ân của Ngài vì Mẹ đã được giữ gìn khỏi mọi tì vết nguyên tội, hoàn toàn tự do và tín trung với Thiên Chúa, được lên trời hồn xác vinh quang để được hoàn toàn nên giống “Con Mẹ là Chúa các chúa, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết” (LG 59). Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta trên bình diện ân sủng (LG 61), là mẫu mực cho sự tinh bạch và vai trò làm mẹ của toàn thể Giáo Hội (LG 63-65), là dấu chỉ của một niềm hy vọng chắc chắn và nguồn bình an cho Dân Chúa đang lữ hành trần gian (LG 65). Vì thế Đức Ma-ri-a “đã liên kết và phản chiếu nơi Mẹ những chân lý cốt lõi đức tin” và Mẹ qui tụ các tín hữu về với Con Mẹ và hy tế của Người cũng như với tình yêu Thiên Chúa Cha (LG 62).

* Mẹ là Mẫu Gương của Những Người Dạy Giáo Lý: Với một ơn gọi vô song, Đức Ma-ri-a đã huấn luyện cho Con Mẹ - Đấng “là Con Một Thiên Chúa Cha” (Dt 10:5) “đầy ân sủng và chân lý” (Ga 1:14) những kiến thức nhân loại về Thánh Kinh, về chương trình Thiên Chúa an bài cho dân Ngài, và về cách phượng thờ Chúa Cha. Sống bên Đức Ma-ri-a, Chúa Giê-su đã ngày càng phát triển thêm về khôn ngoan, vóc dáng và ân sủng (Lc 2:52).

* Đức Ma-ri-a, môn đệ đầu tiên của Chúa: Khi tìm được Con trong Đền Thờ, Mẹ đã nhận được những bài học mà Mẹ vẫn giữ mãi trong tâm hồn. Mẹ là môn đệ đầu tiên của Chúa trong sự hiến dâng, không ai đã được Thiên Chúa dạy (Ga 6:45) nhiều bằng Mẹ. Thực sự - theo lời thánh Âu-gu-tinh “Đức Ma-ri-a vừa là Mẹ vừa là môn đệ” của Chúa Giê-su. Thánh nhân cho rằng địa vị môn đệ của Mẹ còn quan trọng hơn cả địa vị làm mẹ của Mẹ nữa (bài giảng 25).

2. Địa Vị của Đức Ma-ri-a Trong Lịch Sử Ơn Cứu Độ

Vì thế, phải dạy giáo lý sao cho học viên thấy được Đức Ma-ri-a là người diễm phúc vô song, Mẹ có liên hệ đến cuộc đời và những nhu cầu riêng của họ. Theo truyền thống Ki-tô được Công Đồng Va-ti-ca-nô II tiếp nối, những người dạy giáo lý hãy giải thích về địa vị đặc biệt của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a trong lịch sử ơn cứu độ và trong Giáo Hội.

Hãy trình bày rằng Đức Ma-ri-a có địa vị cao vượt trong Giáo Hội chỉ sau mình Chúa Ki-tô, và là Mẹ của chúng ta. Hãy giải thích các đặc ân của Mẹ đều phát nguyên từ Thiên Chúa (chẳng hạn các đặc ân: Mẹ Thiên Chúa, Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lên Trời Hồn Xác... ). Sau cùng, việc tôn kính đặc biệt dành cho Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa Ki-tô, Mẹ Giáo Hội và Mẹ tinh thần của chúng ta phải được trình bày không những bằng lời mà còn bằng gương sáng nữa.

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)